Trwa ładowanie...
d27vrmp
espi

REDAN - Wstępne wyniki sprzedaży Grupy Redan za I kwartał 2011 r. (7/2011)

REDAN - Wstępne wyniki sprzedaży Grupy Redan za I kwartał 2011 r. (7/2011)
Share
d27vrmp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
REDAN
Temat
Wstępne wyniki sprzedaży Grupy Redan za I kwartał 2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Redan S.A. informuje, iż w I kwartale 2011 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 76,7 mln zł i były wyższe o 14% w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego.Sieć dyskontowa Textilmarket odnotowała wzrost sprzedaży o 11% osiągając wartość 36,9 mln zł. Na rynku modowym, dzięki nowej i atrakcyjnej ofercie produktowej, Grupa Kapitałowa Redan zwiększyła sprzedaż o 22%, a jej wartość osiągnęła 39,6 mln zł.Po I kwartale 2011 r. szacunkowa wartość marży handlowej (przychody ze sprzedaży towarów pomniejszone o koszt sprzedanych towarów) Grupy Redan osiągnęła poziom 33,2 mln zł, czyli o 15% więcej w porównaniu do I kwartału 2010 roku. Grupa odnotowała również wzrost wolumenu marży, zarówno na rynku dyskontowym, jak i modowym?odpowiednio 15% i 29%.Pełna informacja nt. wyników finansowych osiągniętych w I kwartale 2011 r. zostanie zaprezentowana w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REDAN SA
(pełna nazwa emitenta)
REDAN Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
94-250 ŁódĽ
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żniwna 10/14
(ulica) (numer)
042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70
(telefon) (fax)
redan@redan.com.pl www.redan.com.pl
(e-mail) (www)
725-10-17-332 471127885
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vrmp

Podziel się opinią

Share
d27vrmp
d27vrmp