Trwa ładowanie...
d36vqo1
espi

REGNON S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (23/2014)

REGNON S.A. - Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. (23/2014)

Share
d36vqo1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REGNON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym roku otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Na podstawie ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w rozumieniu art. 69 ust 1., ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie, będąc akcjonariuszem Spółki REGNON S.A., niniejszym zawiadamia, iż w ramach umowy cywilno-prawnej objęła w emisji pierwotnej w dniu 28 listopada 2014 r. 104.000.000 szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,10 zł każda, a co za tym idzie liczba akcji w kapitale zakładowym oraz liczba głosów przysługujących ACE LAND LIMITED na WZA Emitenta przekroczyła ustawowy próg udziału 20 %. Przed ww. transakcją ACE LAND
LIMITED posiadała 8.086.463 szt. akcji Regnon S.A., co stanowiło 3 % kapitału zakładowego Regnon S.A. oraz uprawniała do 3 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecna liczba akcji Emitenta, posiadana przez ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie wynosi 112.086.463 szt. akcji, co stanowi 23,49 % kapitału zakładowego Regnon S.A. oraz uprawnia do 23,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie nie wyklucza w najbliższym czasie zwiększenia bądź zmniejszenia zaangażowania w spółce Emitenta. Jednocześnie informuję, iż ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Regnon S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 322075600 | | +48 322075603 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | regnon@regnon.com | | www.regnon.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2014-12-02 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36vqo1

Podziel się opinią

Share
d36vqo1
d36vqo1