Trwa ładowanie...
d1nfmb3

REGNON S.A. - Rejestracja akcji Regnon S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (7/2 ...

REGNON S.A. - Rejestracja akcji Regnon S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (7/2015)

Share
d1nfmb3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-07
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Rejestracja akcji Regnon S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 lutego 2015 r. wpłynęła do Spółki Uchwała Nr 84/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 5 lutego 2015 r. na mocy której, na podstawie § 85 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił oznaczyć kodem PLPRNTC00041 10.038.841 akcji imiennych Spółki, powstałych po zamianie w dniu 9 lutego 2015 r. 10.038.841 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem PLPRNTC00033. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że z dniem 9 lutego 2015 r. kodem PLPRNTC00033 oznaczonych jest 10.307.621 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, a kodem PLPRNTC00041 oznaczonych jest 10.038.841 akcji imiennych Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Roździeńskiego | | 188C | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 323231560 | | +48 323231560 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | regnon@regnon.com | | www.regnon.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-07 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2015-02-07 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nfmb3

Podziel się opinią

Share
d1nfmb3
d1nfmb3