Trwa ładowanie...
d24lxji

REGNON S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Re ...

REGNON S.A. - Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Regnon S.A. do obrotu giełdowego. (8/2015)

Share
d24lxji

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REGNON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Regnon S.A. do obrotu giełdowego. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 lutego 2015 r. wpłynęła do Spółki Uchwała nr 134/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, G1, I, L, M i U Emitenta. Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 273.600 akcji serii A, 340.900 akcji serii C, 5.439.154 akcji serii G1, 1.277.300 akcji serii I, 11.544.930 akcji serii L, 208.000.108 akcji serii M, 10.307.621 akcji serii U. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 12 lutego 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w
dniu 12 lutego 2015 r. rejestracji wyżej wymienionych akcji serii A, C, G1, I, L, M i oznaczenia ich kodem ?PLPRNTC00017? oraz asymilacji wyżej wymienionych akcji serii U, oznaczonych kodem ?PLPRNTC00033?, z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem ?PLPRNTC00017?. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REGNON S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Roździeńskiego | | 188C | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 323231560 | | +48 323231560 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | regnon@regnon.com | | www.regnon.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-07 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2015-02-07 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24lxji

Podziel się opinią

Share
d24lxji
d24lxji