Trwa ładowanie...
d1ripyh
espi

REINHOLD POLSKA AB - Zmiana terminów przekazania raportów okresowych za 2011r./ Change of submiss...

REINHOLD POLSKA AB - Zmiana terminów przekazania raportów okresowych za 2011r./ Change of submission dates of periodical reports for 2011 (5/2012)

Share
d1ripyh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD POLSKA AB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminów przekazania raportów okresowych za 2011r./ Change of submission dates of periodical reports for 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej "Rozporządzenie") Rada Dyrektorów Reinhold Polska AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji (dalej "Emitent") niniejszym pragnie skorygować informację zawartą w raporcie bieżący 3/2011 z dnia 18.03.2011 r. będącą korektą informacji zawartej w raporcie bieżącym 2/2011 z dnia 23.02.2011 r. i na podstawie § 103 ust 2 Rozporządzenia niniejszym informuje, iż zamiast opublikować skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrachunkowy 2011 kończący się 31.12.2011 r. - w dniu 20.02.2012 r. to w dniu 29.02.2012 r. opublikuje skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał roku obrachunkowego 2011 wraz z sprawozdaniem Zarządu Emitenta, natomiast skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok
obrachunkowy 2011 kończący się 31.12.2011 r. zostanie opublikowany w dniu 30.04.2012 r. zgodnie z dyspozycją § 101 ust. 3 Rozporządzenia. Patrz również: RB 2/2011 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Acting on the basis of the regulation of 19th February 2009 of the Council of Ministers - on current and periodical information submitted by issuers of securities and conditions of considering information required by laws of a country not being the EU Member State as equivalent (hereinafter "Regulation“) the Board of Directors of Reinhold Polska AB with it’s seat in Stockholm in Sweden (hereinafter "Issuer“) would like to hereby correct it’s information included in the current report 3/2011 as of 18.03.2011 being a correction of the information included in the current report 2/2011 as of 23.02.2011 and on the basis of § 103 point 2 would like to inform, that instead of submitting the consolidated and individual annual report for the 2011 fiscal year, which ends on 31.12.2011, on 20.02.2012 , the Issuer shall submit the consolidated report for the fourth quarter of the 2011 fiscal year together with the Issuer's Management Board's report on 29.02.2012. The consolidated and individual annual report for the
2011 fiscal year, which ends on 31.12.2011 shall be published on 30.04.2012 in accordance to § 101 point 3 of the Regulation.See aalso: RB 2/2011 | |

d1ripyh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REINHOLD POLSKA AB | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REINHOLD POLSKA AB | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | stokholm@reinholdpolska.com | | www.reinholdpolska.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | SE 556706-3713 | | SE 556706-3713 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Waldemar Tevnell Przewodniczący Rady Dyrektorów
2012-01-31 Padraic Coll Dyrektor Zarządzający, Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 Ryszard Danielewicz Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 Stanisław Dudzik Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 Michael Scully Członek Rady Dyrektorów
2012-01-31 Marek Tarchalski Członek Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ripyh

Podziel się opinią

Share
d1ripyh
d1ripyh