Trwa ładowanie...
d4hvbrh
espi

REMAK - Aktualizacja znaczącej umowy (36/2013)

REMAK - Aktualizacja znaczącej umowy (36/2013)
Share
d4hvbrh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Aktualizacja znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd Remak SA, nawiązując do raportu 38/2012, podaje do wiadomości, że w okresie od opublikowania w/w raportu, Spółka uzyskała od Alstom Boiler Deutschland GmbH zmiany zamówienia na łączną wartość 1.453,65 tys. EUR, z czego 286,72 tys. EUR stanowi wartość refakturowanych badań nieniszczących. Zatem łączna wartość prac dodatkowych wynosi 1.166,93 tys. EUR (równowartość 5.014,87 tys. PLN). Największą wartość stanowią prace dodatkowe związane z realizacją podstawowego kontraktu, których wartość wynosi 400,0 tys. EUR (równowartość 1.719,00 tys. PLN)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-955 Opole
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielonogórska 3
(ulica) (numer)
077 4552011 077 4559850
(telefon) (fax)
remak@remak.com.pl www.remak.com.pl
(e-mail) (www)
754-00-13-369 530916125
(NIP) (REGON)
d4hvbrh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Aleksandra Kowalska wiceprezes
2013-09-09 Gabriela Cebula prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh