Trwa ładowanie...
d3hc2jx

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (12/2015)

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (12/2015)

Share
d3hc2jx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REMAK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości, że w dniu 27 marca 2015 roku otrzymano zlecenie, którego stronami są: Polimex-Mostostal S.A. jako zleceniodawca, a REMAK SA jako zleceniobiorca. Przedmiotem zlecenia jest wykonanie montażu dwóch elektrofiltrów dla nowego bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice. Łączna wartość zlecenia wynosi 15.500,52 tys. zł. netto. Zadanie realizowane będzie do marca 2016 roku. Łączna wartość kar za nieterminową realizację prac wynosi do 10 % wartości brutto kontraktu, zapłata ewentualnych kar umownych nie wyłącza uprawnienia zlecającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa wchodzi w życie tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania przez Zlecającego akceptacji jej treści lub jej projektu przez Klienta tj. ENEA Wytwarzanie Spółka z o.o. oraz akceptacji przez Klienta firmy REMAK S.A. jako podwykonawcy Zlecającego. Wartość umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych Emitenta
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hc2jx

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REMAK | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 45-955 | | Opole | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Zielonogórska | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 077 4552011 | | 077 4559850 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | remak@remak.com.pl | | www.remak.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 754-00-13-369 | | 530916125 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Gabriela Cebula wiceprezes
2015-03-27 Bogusław Mrzygłód prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hc2jx

Podziel się opinią

Share
d3hc2jx
d3hc2jx