Trwa ładowanie...
d2swcr6
d2swcr6
espi

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (17/2012)

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (17/2012)
Share
d2swcr6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Podpisanie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Remak SA podaje do wiadomości, że w okresie ostatnich 12 miesięcy podpisano umowy pomiędzy ZAK S.A., Kędzierzyn-Koźle - zleceniodawca, a Remak S.A. - zleceniobiorca na łączną kwotę 6.924,98 tys. zł. Umową o największej wartości jest umowa podpisana w dniu 23.05.2012 roku na remont kotła na Wydziale Cieplnym JB Energetyka o wartości 2.107,98 tys. zł. Zadanie realizowane będzie od maja 2012 roku do września 2012 roku. Umowa przewiduje kary: - za nieterminowe wykonanie zadania 0,2% wartosci netto umowy za każdy dzień opóźnienia; - za nieterminowe usunięcie usterek 0,2% wartosci netto umowy za każdy dzień opóźnienia; - za odstąpeinie od realizacji 10,0% wartości umowy dla każdej ze stron. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-955 Opole
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielonogórska 3
(ulica) (numer)
077 4552011 077 4559850
(telefon) (fax)
remak@remak.com.pl www.remak.com.pl
(e-mail) (www)
754-00-13-369 530916125
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Aleksandra Kowalska wiceprezes
2012-05-23 Bogusław Mrzygłód prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2swcr6

Podziel się opinią

Share
d2swcr6
d2swcr6