Trwa ładowanie...
d45afz4
espi

RESBUD - Korekta raportu nr 47/2012 z dnia 09.11.2012r. ? Zaoferowanie i objęcie warrantów subskr...

RESBUD - Korekta raportu nr 47/2012 z dnia 09.11.2012r. ? Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii B. (47/2012)

Share
d45afz4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 47/2012 z dnia 09.11.2012r. ? Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii B. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 47/2012 opublikowanego w dniu 09.11.2012r. w sprawie zaoferowania i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia akcji serii B. W raporcie z dnia 09.11.2012r. Emitent na skutek oczywistej omyłki pisarskiej wskazał różne daty złożenia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych akcji serii B zapisów na akcje serii B. Emitent informuje, że datą złożenia przez posiadaczy akcji serii B zapisów na akcje był dzień 08.11.2012r. a nie 07.11.2012r. jak omyłkowo wskazano w raporcie z dnia 09.11.2012r. Wobec powyższego Emitent informuje, że fragment raportu w brzmieniu: 1.633.000 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 07.11.2012r. stanowić będzie łącznie 66,03 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 1.633.000 głosów stanowiących 66,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
Zgromadzeniu Emitenta. Faktycznie powinien mieć treść następującą: 1.633.000 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 08.11.2012r. stanowić będzie łącznie 66,03 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 1.633.000 głosów stanowiących 66,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45afz4

| | | RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RESBUD | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-206 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Gen. L. Okulickiego | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-17 8622448 | | 0-17 8623 995 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | resbud@resbud.pl | | www.resbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-02-67-303 | | 690294174 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Anna Sobol Prezes Zarządu
2013-01-15 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45afz4

Podziel się opinią

Share
d45afz4
d45afz4