Trwa ładowanie...
d4370xv
espi

RESBUD - Korekta raportu nr 47/2012 z dnia 09.11.2012r. ? Zaoferowanie i objęcie warrantów subskr...

RESBUD - Korekta raportu nr 47/2012 z dnia 09.11.2012r. ? Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii B. (47/2012)
Share
d4370xv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 47/2012 z dnia 09.11.2012r. ? Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii B. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 47/2012 opublikowanego w dniu 09.11.2012r. w sprawie zaoferowania i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii B w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia akcji serii B. W raporcie z dnia 09.11.2012r. Emitent na skutek oczywistej omyłki pisarskiej wskazał różne daty złożenia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych akcji serii B zapisów na akcje serii B. Emitent informuje, że datą złożenia przez posiadaczy akcji serii B zapisów na akcje był dzień 08.11.2012r. a nie 07.11.2012r. jak omyłkowo wskazano w raporcie z dnia 09.11.2012r. Wobec powyższego Emitent informuje, że fragment raportu w brzmieniu: 1.633.000 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 07.11.2012r. stanowić będzie łącznie 66,03 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 1.633.000 głosów stanowiących 66,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
Zgromadzeniu Emitenta. Faktycznie powinien mieć treść następującą: 1.633.000 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 08.11.2012r. stanowić będzie łącznie 66,03 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 1.633.000 głosów stanowiących 66,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym Zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-206 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Gen. L. Okulickiego 18
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Anna Sobol Prezes Zarządu
2013-01-15 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4370xv

Podziel się opinią

Share
d4370xv
d4370xv