Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

ROBYG S.A. - Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (23/2010)

ROBYG S.A. - Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (23/2010)
Share
d2bif8a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 3 grudnia 2010 r. otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z którym w dniu 6 grudnia 2010 r. nastąpi rejestracja 39.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,1 zł każda ("Akcje Serii F"), wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym na postawie uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 1275/2010 z dnia 2 2010 r. (zob. raport bieżący nr 21/2010).Akcje Serii F zarejestrowane zostaną pod kodem ISIN PLROBYG00016. Podstawę rejestracji stanowi uchwała Zarządu KDPW nr 760/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.Po dokonaniu rejestracji łączna liczba zarejestrowanych w KDPW akcji Spółki o kodzie ISIN PLROBYG00016 wynosić będzie 257.390.000.Podstawa prawna:§ 34 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d2bif8a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Zbigniew OkońskiArtur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A.Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a