Trwa ładowanie...
d390w11
d390w11
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G ROBYG S.A. do obrotu na Giełd...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G ROBYG S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (71/2013)
Share
d390w11
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-24
Skrócona nazwa emitenta
ROBYG S.A.
Temat
ROBYG S.A. ? Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G ROBYG S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") na podstawie uchwały nr 823/2013 z dnia 24 lipca 2013 r. postanowił dopuścić do obrotu na rynku podstawowym GPW 2.040.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i wprowadzić je z dniem 26 lipca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu na tym rynku pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ostatecznej rejestracji tych akcji w dniu 26 lipca 2013 roku i oznaczenia ich kodem PLROBYG00016. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d390w11

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Zbigniew Okoński Artur Ceglarz Prezes Zarządu ROBYG S.A Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d390w11

Podziel się opinią

Share
d390w11
d390w11