Trwa ładowanie...
d1hw29n

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach ROBYG Osiedle Królewskie Sp. ...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (8/2013)

Share
d1hw29n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w związku z zawarciem przez Spółkę umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") do kwoty 14.950.000 zł, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 7 w dniu 24.01.2013 r., ROBYG Osiedle Królewskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ROK"), będąca spółką zależną od Spółki, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku, w dniu 28 stycznia 2013 r. złożyła do właściwego sądu wniosek o wpis hipoteki łącznej do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 29.900.000 zł ustanowionej przez ROK na rzecz Banku na podstawie oświadczenia ROK z dnia 23 stycznia 2013 roku o ustanowieniu tej hipoteki na nieruchomościach ROK składających się a) z działek gruntu o nr nr 17/1, 18/3 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/3, 24/4, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00439916/1, b) z działek gruntu o nr nr 29/2, 30/1, 19/1, 20/1, 37/1,
21/1, 35/1, 35/3, 22/1, 23/1, 23/3, 27/2, 25/2, 26/2, 34/4, 34/11, 36/1, 36/3, 24/2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00436586/7, c) z działek gruntu o nr nr 29/1, 37/2, 35/2, 27/1, 24/1, 25/1, 26/1, 36/2, 34/3, 34/10, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy ? Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA2M/00496461/3, których łączna wartość księgowa wynosi 29.900.000 zł; Hipoteka zostanie ustanowiona po jej wpisaniu do w.w. ksiąg wieczystych przez właściwy sąd. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hw29n

| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-793 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | L. Rydygiera | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Zbigniew Okoński Eyal Keltsh Prezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hw29n

Podziel się opinią

Share
d1hw29n
d1hw29n