Trwa ładowanie...
d3t07oq
d3t07oq
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zabezpieczeń rzecz BRE Bank S.A. w związku z podpisaniem p...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zabezpieczeń rzecz BRE Bank S.A. w związku z podpisaniem przez ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. umów kredytowych z BRE Bank S.A. (72/2013)
Share
d3t07oq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Ustanowienie zabezpieczeń rzecz BRE Bank S.A. w związku z podpisaniem przez ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. umów kredytowych z BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w związku z podpisaniem w dniu 28 czerwca 2013 roku przez ROBYG Osiedle Królewskie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("ROK"), w której Spółka posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym, umów kredytowych z BRE Bank S.A. ("Bank") o kredyt inwestycyjny oraz o kredyt odnawialny, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 52/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku, Spółka ustanowiła zastaw zwykły na rzecz Banku do najwyższej sumy zabezpieczenia 36.000.000,00 zł na podstawie umowy zastawu z dnia 23 lipca 2013 roku dotyczącej zastawu zwykłego na 510 udziałach Spółki w spółce ROK o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości księgowej wynoszącej 51.505 zł, reprezentujących 51% kapitału zakładowego ROK i 510 głosów na zgromadzeniu wspólników ROK i w ogólnej liczbie głosów w ROK. Udziały te są długoterminową lokatą kapitałową Spółki Ponadto, w dniu 24 lipca 2013 roku został złożony wniosek o wpis łącznej umownej hipoteki do
najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 45.000.000,00 zł ustanowionej przez ROK na rzecz Banku na podstawie umowy z dnia 28 czerwca 2013 roku o ustanowieniu tej hipoteki na nieruchomościach ROK, których łączna wartość księgowa wynosi 34.400.000,00 zł i które stanowią następujące działki gruntu: (a) działki o numerach ewidencyjnych 29/2, 30/1, 19/1, 20/1, 37/1, 21/1, 35/1, 35/3, 22/1, 23/1, 23/3, 27/2, 25/2, 26/2, 34/4, 34/11, 36/1, 36/3, 24/2 z obrębu 1-10-15, położone w Warszawie przy Al. Wilanowskiej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00436586/7; (b) działki o numerach ewidencyjnych 16/1, 17/1, 18/3, 19/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23/2, 24/3, 24/4 z obrębu 1-10-15, położone w Warszawie przy Al. Wilanowskiej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00439916/1, (c) działki o numerach ewidencyjnych 29/1, 37/2, 35/2, 27/1, 24/1, 25/1, 26/1,
36/2, 34/3, 34/10 z obrębu 1-10-15, położone w Warszawie przy Al. Wilanowskiej, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00496461/3. Ustanowienie w.w. hipoteki nastąpi z chwilą jej wpisu do w.w. ksiąg wieczystych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d3t07oq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-24 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t07oq

Podziel się opinią

Share
d3t07oq
d3t07oq