Trwa ładowanie...
du8psbm
finanse
06-10-2010 12:57

Roczny Indeks Biznesu urósł we wrześniu o 2 pkt, kwartalny również zyskał 2 pkt - PKPP Lewiatan

06.10. Warszawa (PAP) - Zarówno kwartalny jak i roczny Indeks Biznesu PKPP Lewiatan zyskały we wrześniu po dwa punkty osiągając odpowiednio 44 i 43 punkty. Oznacza to stabilizację...

du8psbm
du8psbm

06.10. Warszawa (PAP) - Zarówno kwartalny jak i roczny Indeks Biznesu PKPP Lewiatan zyskały we wrześniu po dwa punkty osiągając odpowiednio 44 i 43 punkty. Oznacza to stabilizację oczekiwań w miarę trwałej, ale umiarkowanej, poprawy koniunktury - wynika z komunikatu PKPP Lewiatan.

"Oznacza to stabilizację oczekiwań w miarę trwałej ale umiarkowanej poprawy koniunktury, bo oba indeksy już od kwietnia plasują się wokół tego poziomu. Indeks kwartalny nadal o jeden punkt przewyższa indeks roczny, co sugeruje raczej stabilizację tempa wzrostu niż dalszą poprawę. Wyniki PKB za drugi kwartał wskazują na utrwalanie się lepszej koniunktury, ale też sygnalizują określone trendy zmian w kompozycji czynników wzrostu. Potwierdzają je dane z pierwszych miesięcy trzeciego kwartału" - napisano w raporcie.

"Spada dynamika eksportu, który rośnie szybciej od importu, co daje ujemny eksport netto, ale rośnie dynamika konsumpcji na skutek pozytywnych tendencji w zatrudnieniu i ponownego wzrostu płac realnych. Negatywny eksport netto, a być może także spadek tempa wzrostu zapasów, które silnie przyczyniły się do ożywienia w pierwszej połowie roku, zastąpi teraz silniejszy wzrost wydatków konsumpcyjnych ludności" - dodano.

Z badania wynika, że kwartalny indeks popytu oceniający: konsumpcję krajową, eksport, inwestycje krajowe i zagraniczne zyskał pięć punktów przyjmując wartość 43 pkt., a indeks roczny, zawierający te same czynniki, zyskał dwa punkty, przyjmując wartość 41 pkt.

du8psbm

"Jest to wyraźna oznaka poprawiających się oczekiwań ożywienia krajowego popytu konsumpcyjnego, co wynika z przyspieszenia tempa wzrostu sprzedaży detalicznej. Od marca zaczęły znowu szybciej rosnąć płace, co przy malejącej inflacji dało w efekcie ponowny wzrost płac realnych i mimo spadku zatrudnienia wzrost funduszu płac, a od maja rośnie także zatrudnienie i spada bezrobocie, stwarzając jeszcze lepszy klimat do wzrostu wydatków konsumpcyjnych ludności. Rosnący dzięki konsumpcji popyt krajowy może zbilansować ubytek popytu zagranicznego, który wyraźnie obserwujemy już w tym kwartale w postaci ujemnego eksportu netto" - napisano.

"Gdyby nie odbudowujący się popyt krajowy trudno byłoby utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu. Niestety ciągle mamy regres działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw krajowych, chociaż napływ inwestycji zagranicznych rośnie. Jakkolwiek ten ostatni przyhamował trochę w okresie wakacyjnym w związku z niepewną sytuacją fiskalną, a zwłaszcza zapowiedziami ograniczeń wspierania grantami inwestorów zagranicznych" - dodano.

Indeksy finansów, oceniające rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej, nie uległy zmianie od ostatniego notowania pozostając na poziomie 45 pkt.

"Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw są nadal bardzo dobre, rentowność oraz płynność utrzymują się na wysokim poziomie, a koszty znajdują się pod kontrolą. Niemniej indeksy finansów pozostają poniżej połowy skali, bo nadmierna płynność przedsiębiorstw i wzrost ich depozytów w bankach świadczy o niechęci do podejmowania inwestycji. (...) Nadto firmy zaczynają coraz częściej sygnalizować wzrost zatorów płatniczych oraz rośnie liczba upadłości, co świadczy o bardzo nierównomiernym rozkładzie płynności w sektorze przedsiębiorstw" - napisano w raporcie.

du8psbm

Kwartalny indeks makroekonomiczny, obejmujący inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia, oraz stopień konkurencyjności gospodarki nie uległ zmianie pozostając na poziomie 43 pkt., natomiast indeks roczny, obejmujący te same czynniki, zyskał trzy punkty i wzrósł do 41 pkt, ale pozostaje nadal poniżej indeksu kwartalnego.

"Oba indeksy znajdują się poniżej połowy skali i do tego z tendencją malejącą w czasie. Poprawa indeksu kwartalnego wynika stąd, że inflacja wbrew oczekiwaniom nie rośnie, zaś rośnie zatrudnienie, a maleje deficyt w obrotach bieżących z zagranicą i jest w pełni pokryty napływem inwestycji zagranicznych. Jednak niepokoi wysoki deficyt budżetowy i rosnący dług publiczny, zwłaszcza w kontekście ciągłej niestabilności międzynarodowych rynków finansowych w obliczu ogólnego kryzysu zadłużenia publicznego w Europie, co obniża długookresowe notowania indeksu" - napisano.

Po ostatnich spadkach kwartalny indeks wpływu czynników politycznych, który ocenia wpływ czynników politycznych, poprawił się o jeden punkt do 51 pkt, a roczny pozostał na poziomie 53 pkt. Indeks roczny wyprzedza nieco indeks kwartalny, co sugeruje spodziewaną stabilizację, a nawet poprawę, w tym obszarze do końca roku. (PAP)

nik/ asa/

du8psbm
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
du8psbm