Trwa ładowanie...
d3rraca

ROPCZYCE - Informacja na temat ładu koropracyjnego (4/2013)

ROPCZYCE - Informacja na temat ładu koropracyjnego (4/2013)

Share
d3rraca

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat ładu koropracyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. (Emitent) informuje, że Spółka odstępuje od stosowania zasady określonej w Części II pkt 2 ,,Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW " w brzmieniu: ,,Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1" oraz od zasady określonej w Części I pkt 12 ,,Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW " w brzmieniu: ,,Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia". W przypadku odstępstwa od pierwszej zasady, Zarząd
nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej realizacją (szczególnie w zakresie tłumaczeń raportów bieżących i okresowych). ZMR S.A. posiadają angielską wersję strony internetowej zawierającą wyczerpujące informacje o Spółce. Intencją Zarządu jest prowadzenie aktywnej polityki kontaktów z analitykami oraz inwestorami, w razie zainteresowania - również zagranicznymi. Powyższe działania zdaniem Emitenta pozwolą na uzyskanie również przez inwestorów zagranicznych wystarczających informacji oraz możliwości kontaktu ze Spółką Z drugim przypadku, z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., Zarząd także nie widzi uzasadnienia dla ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z jej realizacją. Wiązałyby się one między innymi z zakupem kosztownego systemu, zmodernizowaniem łączy internetowych oraz zaangażowaniem dodatkowych osób do obsługi walnych zgromadzeń. Biorąc pod uwagę obecną strukturę akcjonariatu ZMR S.A. można stwierdzić, że umożliwienie udziału
w walnych zgromadzeniach akcjonariuszom przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służyłoby relatywnie niewielkiej liczbie akcjonariuszy, a w związku z tym planowane efekty byłyby niewspółmierne do nakładów finansowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2013-01-22 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

Podziel się opinią

Share
d3rraca
d3rraca