Trwa ładowanie...
d1b1sde
Dom Maklerski BOŚ
waluty

RPP czeka na dane, uwaga rynku kieruje się na EBC

W trakcie porannego, czwartkowego handlu na rynku złotego wycena polskiej waluty nieznacznie rośnie, jednak w dalszym ciągu znajduje się blisko wczorajszych zamknięć. Złoty wyceniany jest przez rynek następująco: 4,1730 wobec euro, 3,0852 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,3872 PLN za franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu nieznacznie wzrosły, ale w dalszym ciągu utrzymują się poniżej poziomu 4,00% (aktualnie 3,99%).

Share
d1b1sde

Ostatnie kilkanaście godzin handlu przebiegało pod znakiem dyskontowania doniesień z posiedzenia RPP. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji o obniżeniu stóp procentowych obserwowaliśmy „rynkową grę” pod mocniejsze cięcie. Decyzja o obniżeniu stopy referencyjnej o 25pb. doprowadziła do nieznacznego umocnienia złotego w wyniku zamykania pozycji przez drugą stronę rynku. Dodatkowo byliśmy świadkami mocnego ruchu aprecjacyjnego na złotym w trakcie konferencji po posiedzeniu – impuls ten został jednak wygaszony w ciągu późniejszych godzin, a kwotowania ponownie powróciły powyżej 4,16 EUR/PLN. Z fundamentalnego punktu widzenia istotnym faktem jest, iż RPP usunęła z komunikatu zdanie, że „nie wyklucza dalszego łagodzenia polityki monetarnej”. Rynek odebrał to jako sygnał, iż kolejne cięcia, m.in. w marcu, stoją pod znakiem zapytania. Równocześnie uwaga inwestorów przesunięta została w kierunku danych makroekonomicznych z Polski, a szczególnie marcowej projekcji NBP. W przypadków kolejnych „recesyjnych” odczytów należy
liczyć się z jeszcze jedną obniżką o 25pb., jednak w przypadku neutralnych wskazań najbardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się być utrzymanie stopy na obecnym poziomie w średnim terminie.

W trakcie dzisiejszej sesji kluczowe z punktu widzenia złotego będą dwa wydarzenia. W kraju przede wszystkim liczyć się będzie aukcja obligacji skarbowych o wartości 4,0-6,0 mld PLN, która stanowić będzie pierwszy sygnał zwrotny z rynku pierwotnego – czy ewentualna pauza w cyklu obniżek stanowić będzie pretekst do mocniejszej realizacji zysków na rynku polskiego długu. Drugim zdecydowanie istotniejszym czynnikiem mogącym wyraźnie wpłynąć na rynek bazowy, a więc również na złotego, będzie dzisiejsze posiedzenie EBC. Rynek oczekuje, iż stopa procentowa utrzymana zostanie na rekordowym 0,75%, jednak w zakresie niepewności znajduje się retoryką jaką przybierze Mario Draghi w trakcie konferencji po posiedzeniu. Na linii Franja – Niemcy trwa obecnie korespondencyjny spór o to czy aktualne poziomy euro nie zagrażają ożywieniu gospodarczemu w Strefie Euro. Gdyby podobne obawy wyraził przewodniczący EBC euro mogłoby wyraźnie stracić, wywierając tym samym presję podażową również na złotego.

Z rynkowego punktu widzenia wczorajsze wybicie poniżej 4,16 EUR/PLN wykorzystane zostało przez kupujących euro szybko sprowadzają wycenę złotego w okolice 4,17 PLN, co sugeruje, iż o czytelne rozstrzygniecie trendu na złotym może być ciężko. Teoretycznie bazując na czynnikach lokalnych możemy być świadkami korekty w kierunku 4,15 EUR/PLN, jednak potencjalna presja podażowa z rynku bazowego najprawdopodobniej przyniesie utrzymanie konsolidacji w zakresie 4,1625 – 4,20 EUR/PLN.

d1b1sde

Konrad Ryczko
analityk
makler papierów wartościowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d1b1sde

Podziel się opinią

Share
d1b1sde
d1b1sde