Trwa ładowanie...
d3ebgri

RPP podtrzymuje stanowisko; inflacja w średnim okresie w celu dzięki podwyżkom - RPP

07.12. Warszawa (PAP) - RPP na posiedzeniu grudniowym podtrzymała swoje stanowisko, że dokonane wcześniej podwyżki powinny umożliwić powrót CPI do celu, ale jeśli pogorszą się...

Share
d3ebgri

07.12. Warszawa (PAP) - RPP na posiedzeniu grudniowym podtrzymała swoje stanowisko, że dokonane wcześniej podwyżki powinny umożliwić powrót CPI do celu, ale jeśli pogorszą się perspektywy powrotu jej do celu to będzie dostosowywać politykę pieniężną.

"W ocenie Rady, dokonane w I połowie br. zacieśnienie polityki pieniężnej powinno umożliwić powrót inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Rada nie wyklucza w przyszłości dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu" - napisano w komunikacie.

CZYNNIKIEM RYZYKA KURS PLN

d3ebgri

Dla RPP czynnikiem ryzyka dla perspektyw powrotu inflacji do celu pozostaje sytuacja na rynkach finansowych i jej implikacje na kurs złotego.

"W ocenie Rady, w średnim okresie inflacja będzie ograniczana przez stopniowo malejącą dynamikę popytu krajowego w warunkach zacieśnienia polityki fiskalnej, w tym obniżenia inwestycji publicznych, a także dokonanego w I połowie br. podwyższenia stóp procentowych NBP oraz oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie. Czynnikiem ryzyka dla wzrostu cen pozostaje wpływ sytuacji na globalnych rynkach finansowych na kształtowanie się kursu złotego" - napisano.

INFLACJA POWINNA WYGASAĆ

Rada ocenia, że wygasanie wpływu podwyżek VAT dokonanych na początku roku oraz wzrostów cen energii i żywności z początku roku będzie miało impuls antyinflacyjny na początku przyszłego roku.

d3ebgri

"W najbliższych miesiącach roczny wskaźnik CPI będzie nadal kształtować się na podwyższonym poziomie, co jest związane głównie z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych oraz osłabieniem kursu złotego w ostatnich miesiącach. Wygasanie wpływu podwyżki stawek VAT oraz efektów znacznych wzrostów cen żywności i energii z I połowy 2011 r., będzie oddziaływało w kierunku obniżenia inflacji na początku 2012 r." - napisano.

WSKAŹNIKI KONIUNKTUR WSKAZUJĄ NA SPOWOLNIENIE

"W październiku utrzymał się wysoki wzrost sprzedaży detalicznej, przy niewielkim spowolnieniu tempa wzrostu produkcji przemysłowej i większym - produkcji budowlano-montażowej. Wskaźniki koniunktury nadal sygnalizują możliwość pewnego obniżenia się aktywności gospodarczej w kolejnych kwartałach, co w dużej mierze związane jest z oczekiwanym spowolnieniem wzrostu u głównych partnerów handlowych Polski" - napisano.

INFLACJA NA ŚWIECIE WYGASA

RPP zauważyła, że w krajach rozwiniętych presja inflacyjna wygasa, podczas gdy w krajach rozwijających osłabia.

"Zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych inflacja pozostaje podwyższona, do czego przyczynia się wcześniejszy wzrost cen surowców. Pojawiają się natomiast sygnały osłabiania presji inflacyjnej w krajach rozwijających się" - napisano. (PAP)

map/ jba/ fdu/ asa/

d3ebgri

Podziel się opinią

Share
d3ebgri
d3ebgri