Trwa ładowanie...
d33hxfb
14-01-2016 16:07

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekiwania inflacyjne nadal bardzo niskie

Warszawa, 14.01.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie uznała, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz makroekonomicznej równowagi, a oczekiwania inflacyjne pozostają nadal na bardzo niskim poziomie.

Share
d33hxfb

"W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach dynamika CPI będzie powoli rosnąć, choć ze względu na ponowny spadek cen surowców tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych może być niższe niż dotychczas oceniano. Jak dotychczas, utrzymująca się deflacja nie wywiera jednak negatywnego wpływu na decyzję podmiotów gospodarczych. Stopniowemu wzrostowi dynamiki cen będzie sprzyjać domykanie się luki popytowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy" - podała Rada.

RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, uznając, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną, podano w komunikacie.

"Pełniejsza ocena perspektyw kształtowania się dynamiki cen oraz wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie możliwa po zapoznaniu się z marcową projekcją inflacji i PKB" - dodano w komunikacie.

Według RPP, w Polsce utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy, którego głównym czynnikiem jest popyt krajowy. Wzrostowi popytu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy, pozytywne nastroje konsumentów i dobra sytuacja finansowa firm. Natomiast ograniczająco na dynamikę popytu w gospodarce oddziałuje niepewność przedsiębiorstw dotycząca perspektyw wzrostu gospodarczego za granicą.

d33hxfb

"Ze względu na wciąż utrzymującą się ujemną lukę popytową, a także jedynie umiarkowaną dynamikę wynagrodzeń w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Roczna dynamika cen konsumpcyjnych oraz cen produkcji pozostają ujemne, choć skala deflacji stopniowo się zmniejsza. Główną przyczyną utrzymywania się deflacji pozostaje silny spadek cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Oczekiwania inflacyjne są nadal bardzo niskie" - czytamy dalej.

Rada podała również w komunikacie, że w ostatnim okresie ponownie wyraźnie obniżyły się ceny ropy naftowej i innych surowców - w tym strefie euro - pozostaje zbliżona do zera. "Jednocześnie w niektórych gospodarkach - w tym w Stanach Zjednoczonych - inflacja bazowa jest wyraźnie wyższa od dynamiki cen konsumpcyjnych, do czego przyczynia się trwające ożywienie gospodarcze. W tych warunkach następuje dywergencja polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej i EBC. Rezerwa Federalna podwyższyła stopy procentowe po siedmiu latach utrzymywania ich na poziomie zbliżonym do zera. Z kolei EBC ponownie złagodził swoją politykę pieniężną, głównie poprzez wydłużenie okresu realizacji programu skupu aktywów oraz rozszerzenie jego zakresu" - czytamy również.

Zgodnie z dzisiejszą decyzją, stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

Analitycy bankowi spodziewają się, że zmiany poziomu stóp procentowych może wprowadzić dopiero RPP w nowym składzie. Według "minutes" z ostatniego posiedzenia Rady, część jej członków nie wykluczała potrzeby obniżenia w najbliższych miesiącach, a część podwyżki.

(ISBnews)

d33hxfb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d33hxfb
d33hxfb