Trwa ładowanie...
d4i9kv0
d4i9kv0

RPP utrzymała stopy bez zmian, oczekuje powolnego wzrostu cen

Warszawa, 02.09.2015 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%, podał bank centralny. Rada w komunikacie podtrzymała swoją opinię, że oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, ale podkreśliła, że w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie nadal powoli rosnąć.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4i9kv0

"W ocenie Rady, w najbliższych kwartałach dynamika cen będzie nadal powoli rosnąć. Jej wzrostowi będzie sprzyjać oczekiwane utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy. Jednocześnie wzrost ryzyka silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodzących oraz spadek cen surowców zwiększają niepewność dotyczącą tempa powrotu inflacji do celu" - podała Rada.

Według RPP, ze względu na umiarkowane tempo wzrostu popytu i wciąż ujemną lukę popytową, w gospodarce brak jest obecnie presji inflacyjnej. Równocześnie niskie ceny surowców i umiarkowana dynamika płac nominalnych ograniczają ryzyko wzrostu presji kosztowej. W rezultacie roczna dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje ujemna, choć skala deflacji stopniowo maleje. Ujemna jest także dynamika cen produkcji sprzedanej, a oczekiwania inflacyjne kształtują się na niskim poziomie.

"W Polsce dynamika PKB w II kw. br. była nieco niższa niż w poprzednim kwartale. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostał popyt konsumpcyjny, wspierany przez dobrą sytuację na rynku pracy oraz przyrost kredytu dla gospodarstw domowych. Do wzrostu PKB przyczyniał się także dalszy - choć wolniejszy niż w I kw. - wzrost inwestycji, któremu sprzyjała korzystna sytuacja finansowa firm. Z kolei wkład eksportu netto do wzrostu PKB wyraźnie się obniżył. Lipcowe dane o produkcji i sprzedaży detalicznej wskazują na stabilizację wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach.

d4i9kv0

Zgodnie z dzisiejszą decyzją stopa lombardowa będzie nadal wynosić 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%.

Według analityków bankowych, poziom stóp procentowych nie zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy, a większość z nich sądzi, że pierwszych decyzji w tym zakresie powinniśmy spodziewać się dopiero w 2016 r., kiedy rozpocznie się kadencja nowej Rady.

(ISBnews)

d4i9kv0

Podziel się opinią

Share
d4i9kv0
d4i9kv0