Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Egzo Group Sp. z o.o. oraz zaw...

Rubicon Partners NFI SA - Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Egzo Group Sp. z o.o. oraz zawarcie umowy objęcia akcji Liberty Group S.A. (57/2011)
Share
d8xkahd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Egzo Group Sp. z o.o. oraz zawarcie umowy objęcia akcji Liberty Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz", "Rubicon Partners") informuje, iż w dniu 21 lipca 2011 roku zostały zawarte następujące Umowy: 1. Umowa objęcia akcji Liberty Group SA pomiędzy Rubicon Partners NFI SA a Liberty Group SA z siedzibą w Warszawie, w wyniku której, Fundusz dokonuje objęcia 2 900 000 nowych akcji na okaziciela serii B po cenie emisyjnej 1,00 PLN każda akcja. 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Rubicon Partners NFI SA a Liberty Group SA z siedzibą w Warszawie ("Kupujący"), w wyniku której, Fundusz dokonuje zbycia 220 udziałów spółki zależnej Egzo Group Sp. z o.o. stanowiących 100% w kapitale zakładowym Egzo Group i 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, za łączną cenę 2 900 000 PLN. Umowa przewiduje dopłatę do Ceny na rzecz Funduszu jeżeli po zakończeniu roku obrotowego 2011 w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych osiągnięty zysk netto będzie w wysokości nie mniejszej niż 300 000 PLN, wg następujących parametrów: - w przypadku, gdy zysk
netto za 2011 wyniesie co najmniej 300 000 PLN dopłata wyniesie 600 000 PLN; - w przypadku, gdy zysk netto za 2011 wyniesie co najmniej 400 000 PLN dopłata wyniesie 1 200 000 PLN; - w przypadku, gdy zysk netto za 2011 wyniesie co najmniej 500 000 PLN dopłata wyniesie 1 800 000 PLN; przy czym zapłata należnej dopłaty nastąpi do 30 czerwca 2012 roku. 3. Umowa potrącenia wzajemnych wierzytelności do kwoty 2 900 000 PLN pomiędzy Rubicon Partners NFI SA a Liberty Group SA, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, tj. zobowiązania Liberty Group SA do zapłaty ceny za 220 udziałów spółki Egzo Group Sp. z o.o. na rzecz Funduszu oraz zobowiązanie Funduszu do zapłaty kwoty 2 900 000 PLN z tytułu objęcia 2 900 000 nowych akcji serii B w podwyższonym kapitale zakładowym wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 24 NWZ spółki Liberty Group SA z dnia 20 czerwca 2011 roku. W wyniku zawartych wyżej wymienionych umów, spółka Rubicon Partners NFI SA dokonała sprzedaży 100% udziałów spółki Egzo Group Sp. z o.o. w zamian za 2 900 000
nowych akcji serii B Liberty Group SA, które po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego będą stanowiły 36,71 % w kapitale Spółki i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie strony umowy dokonały wzajemnego potrącenia wierzytelności z możliwością dopłaty do ceny o której mowa w pkt. 2. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
nfi@rpnfi.pl www.rpnfi.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Grzegorz Golec Hubert Bojdo Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd