Trwa ładowanie...
d2gc2qg
espi

Rubicon Partners NFI SA - Zawiadomienia od członka Zarządu i osoby blisko związanej dotyczące zmi...

Rubicon Partners NFI SA - Zawiadomienia od członka Zarządu i osoby blisko związanej dotyczące zmiany stanu posiadania. (48/2012)

Share
d2gc2qg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia od członka Zarządu i osoby blisko związanej dotyczące zmiany stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów Finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Rubicon Partners NFI SA ("Fundusz"), informuje o otrzymaniu w dniu 30 listopada 2012 roku od: 1) Pana Grzegorza Golca ? Członka Zarządu Funduszu zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538). Zgodnie z treścią zawiadomienia, Pan Grzegorz Golec ? Członek Zarządu Funduszu w dniu 26 listopada 2012r. dokonał przeniesienia poza rynkiem regulowanym na rzecz osoby blisko związanej ? Ewy Zawadzkiej-Golec (żony), za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK SA, łącznie 1 000.000 akcji Funduszu. 2) Pani Ewy Zawadzkiej-Golec i Pana Grzegorza Golca - Członka Zarządu Funduszu zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., w który to informacja, iż w wyniku przeniesienia poza rynkiem regulowanym w dniu 26 listopada 2012 r. 1.000.000 akcji
spółki Rubicon Partners NFI SA ("Rubicon Partners NFI") zmienił się stan posiadania, w kapitale zakładowym Rubicon Partners NFI i udział w głosach na walnym zgromadzeniu. Przeniesienie akcji odbyło się w wykonaniu postanowień zawartej pomiędzy nami umowy o częściowy podział majątku wspólnego, zawartej w dniu 1 października 2010 roku. Przed ww. transakcją Grzegorz Golec posiadał 4.000.000 akcji Rubicon Partners NFI, stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym i dających 5,01% głosów na walnym zgromadzeniu Rubicon Partners NFI, natomiast Ewa Zawadzka-Golec posiadała 2 000 000 akcji dających 2,51% głosów na walnym zgromadzeniu w Rubicon Partners NFI. Po ww. transakcji Grzegorz Golec i Ewa Zawadzka Golec posiadają po 3.000.000 akcji Rubicon Partners NFI SA, stanowiących 3,76 % udziałów w kapitale zakładowym i dających 3,76 % głosów na walnym zgromadzeniu Rubicon Partners NFI. Ewa Zawadzka-Golec i Grzegorz Golec pozostają w związku małżeńskim, w związku z czym, na mocy przepisu art. 87 ust. 4 w zw. z art. 87
ust. 1 pkt 5) Ustawy są osobami, które łączy porozumienie. W wyniku opisanego wyżej przeniesienia akcji, łączny stan posiadania przez nas akcji Rubicon Partners NFI się nie zmienił i wynosi 6.000.000 akcji, stanowiących 7,52% udział w kapitale zakładowym i dających 7,52% głosów na walnym zgromadzeniu Rubicon Partners NFI. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

| | | Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Rubicon Partners NFI SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-113 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 208 99 00 | | 22 208 99 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | nfi@rpnfi.pl | | www.rpnfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg