Trwa ładowanie...
d363uf5
d363uf5
espi

Rubicon Partners SA - Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum ...

Rubicon Partners SA - Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d363uf5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 26 stycznia 2014, Zarząd Rubicon Partners (?Spółka?; ? Sprzedający?) informuje o podpisaniu w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, Aneksów do Listów Intencyjnych (?Aneksy?) z potencjalnymi inwestorami tj. spółką Mariza Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Rząsce (?Mariza?) oraz ze spółką RDM Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?RDM?) zainteresowanymi nabyciem należącego do Spółki pakietu 30,59% akcji Miraculum SA z siedzibą w Krakowie (?Miraculum?). Strony ww Aneksów wydłużyły termin przedstawienia wstępnej oferty przeprowadzenia transakcji do 30 dni od daty podpisania Listu Intencyjnego. Pozostałe warunki Listu Intencyjnego pozostały bez zmian. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 209 98 00 22 209 98 01
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d363uf5

Podziel się opinią

Share
d363uf5
d363uf5