Trwa ładowanie...
d8f2qjb

Rubicon Partners SA - Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum ...

Rubicon Partners SA - Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA (6/2015)

Share
d8f2qjb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-17
Skrócona nazwa emitenta
Rubicon Partners SA
Temat
Aneksy do listów intencyjnych w sprawie sprzedaży pakietu akcji Miraculum SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 26 stycznia 2014, Zarząd Rubicon Partners (?Spółka?; ? Sprzedający?) informuje o podpisaniu w dniu wczorajszym, w późnych godzinach wieczornych, Aneksów do Listów Intencyjnych (?Aneksy?) z potencjalnymi inwestorami tj. spółką Mariza Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Rząsce (?Mariza?) oraz ze spółką RDM Partners Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?RDM?) zainteresowanymi nabyciem należącego do Spółki pakietu 30,59% akcji Miraculum SA z siedzibą w Krakowie (?Miraculum?). Strony ww Aneksów wydłużyły termin przedstawienia wstępnej oferty przeprowadzenia transakcji do 30 dni od daty podpisania Listu Intencyjnego. Pozostałe warunki Listu Intencyjnego pozostały bez zmian. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1382).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rubicon Partners SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-688 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 209 98 00 | | 22 209 98 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-17 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8f2qjb

Podziel się opinią

Share
d8f2qjb
d8f2qjb