Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie ...

Rubicon Partners SA - Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych (63/2014)
Share
d4662i3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 63 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu, oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Rubicon Partners SA (dalej jako ?Rubicon Partners?; ?Spółka?), działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), informuje o otrzymaniu w dniu 9 lipca 2014 roku zawiadomienia na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy od Pana Piotra Karmelity, dotyczącej przekroczenia progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Rubicon Partners SA, w wyniku nabycia akcji Spółki na sesji giełdowej w dniu 8 lipca 2014 roku. Pełna treść zawiadomienia poniżej: Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, że w wyniku nabycia na sesji giełdowej w dniu 8 lipca 2014 roku przekroczyłem 15 % udziału w kapitale i głosach na
walnym zgromadzeniu spółki Rubicon Partners S.A.. Przed nabyciem posiadałem 570 265 akcji Rubicon Partners SA, które stanowiły 14,93 % udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 570 265 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Obecnie posiadam 573 328 akcji Rubicon Partners SA, które stanowią 15,01 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 573 328 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów. W okresie kolejnych 12 miesięcy nie wykluczam dalszego zwiększenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami, oświadczam, że podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji spółki Rubicon Partners SA.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 209 98 00 22 209 98 01
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Piotr Karmelita Grzegorz Golec Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3