Trwa ładowanie...
d2mp92i
d2mp92i
espi

Rubicon Partners SA - Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań (84/2013)

Rubicon Partners SA - Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań (84/2013)
Share
d2mp92i

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Rubicon Partners SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Spółka RUBICON PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037652, zwana dalej "Emitentem", dnia 25 października 2013 r. wystąpiła do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z wnioskiem o dokonanie wymiany akcji, w stosunku 6:1, z dniem referencyjnym 8 listopada 2013 r. i dniem scalenia 20 listopada 2013 r. Emitent złożył także wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, o zawieszenie notowań akcji od 4 listopada 2013 r. do 20 listopada 2013 r. Zawieszenie notowań jest wymagane obowiązującą przy scalaniu akcji procedurą. We wniosku o zwieszenie notowań Zarząd Emitenta zwrócił się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z prośbą o wznowienie notowań scalonych akcji w dniu 21 listopada 2013 r. Harmonogram scalania akcji Emitenta wynikający z wniosków przedstawia się następująco: ? 4 listopada 2013 roku (poniedziałek) - początek zawieszenia notowań ? 8 listopada
2013 roku (piątek) - dzień referencyjny ? 20 listopada 2013 roku (środa) - dzień scalenia (wymiany akcji) ? 21 listopada 2013 roku (czwartek) - wznowienie notowań po scaleniu | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Rubicon Partners SA
(pełna nazwa emitenta)
Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
22 208 99 00 22 208 99 01
(telefon) (fax)
biuro@rubiconpartners.pl www.rubiconpartners.pl
(e-mail) (www)
5251347519 010952945
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-25 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2mp92i

Podziel się opinią

Share
d2mp92i
d2mp92i