Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

RUCH CHORZÓW S.A. - Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (3/2012)

RUCH CHORZÓW S.A. - Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (3/2012)

Share
dwylrz4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RUCH CHORZÓW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A. (dalej jako Spółka) został poinformowany w dniu 02.01.2012 r. przez Dariusza Smagorowicza, członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezesa Zarządu 4energy S.A. z siedzibą w Katowicach o zbyciu w dniu 30 grudnia 2011 r. w drodze umowy cywilno-prawnej, 135.000 szt. akcji Spółki za łączną cenę 222.750,00 zł, tj. po 1,65 zł za każdą akcję. W wyniku tej transakcji zmienił się udział w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą Dariusz Smagorowicz posiadał 3.854.000 szt. akcji Spółki na okaziciela stanowiących 33,52% udziału w kapitale zakładowym, dających 3.854.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 33,52% w ogólnej liczbie głosów. Obecnie Dariusz Smagorowicz posiada 3.719.000 akcji na okaziciela, stanowiących 32,34% udziału w kapitale zakładowym, dających 3.719.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 32,34% udziału w ogólnej liczbie głosów. Łącznie bezpośrednio i pośrednio Dariusz Smagorowicz posiada 8.468.519 sztuk akcji Spółki, stanowiących 73,64 % kapitału
zakładowego Spółki i dających 8.468.519 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 73,64% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Katarzyna Sobstyl Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4