Trwa ładowanie...
d4aa73i
Dom Maklerski BOŚ
eurusd

Rynek wyczekuje wznowienia rozmów w sprawie klifu fiskalnego

Amerykański Departament Skarbu podkreśla, że z końcem 2012 roku powinien zostać rozwiązany problem klifu fiskalnego, ale także kwestia limitu długu USA. Szef Departamentu Skarbowego Tim Geithner podkreśla, że w razie ewentualnej potyczki w ww. sprawie będzie w stanie ze swoim sztabem jeszcze przez nie więcej niż dwa miesiące 2013 roku rolować środkami, aby nie doszło do zmaterializowania się tzw. paraliżu fiskalnego Stanów Zjednoczonych. Administracja federalna posiada 200 mld USD, które nie koniecznie mogą skutecznie pomagać w normalnym funkcjonowaniu.

Share
d4aa73i

Nasilenia wokół problemu fiscal cliff

Amerykański Departament Skarbu podkreśla, że z końcem 2012 roku powinien zostać rozwiązany problem klifu fiskalnego, ale także kwestia limitu długu USA. Szef Departamentu Skarbowego Tim Geithner podkreśla, że w razie ewentualnej potyczki w ww. sprawie będzie w stanie ze swoim sztabem jeszcze przez nie więcej niż dwa miesiące 2013 roku rolować środkami, aby nie doszło do zmaterializowania się tzw. paraliżu fiskalnego Stanów Zjednoczonych. Administracja federalna posiada 200 mld USD, które nie koniecznie mogą skutecznie pomagać w normalnym funkcjonowaniu.

Nasilenia wokół fiscal cliff powodują, że Amerykanie coraz słabiej wierzą w uzyskanie w tej sprawie stosownego porozumienia. Ankieta Gallupa podkreśla, że aż 48 proc. ankietowanych opowiada się pesymistycznie za brakiem szybkiego rozwiązania problemu, ale dodajmy, że jego brak nie oznacza końca świata. Przypomnijmy, że już ostatnio mówiło się o „małym rozwiązaniu”, które dałoby sporo czasu na uzyskanie potrzebnego konsensusu.

Pro-spadkowa, harmoniczna formacja Gartley’a na EURUSD w układzie H1

Przez ostatnie 30 godzin na rynku eurodolara doszło do umocnienia w kontekście wyczekiwania na wznowienie rozmów w sprawie problemu klifu fiskalnego. Inwestorzy co kilkanaście godzin zmieniają zdanie a także śledzą roszady Obamy, który skrócił świąteczny urlop na Hawajach i wrócił do Waszyngtonu. Warto także zerkać na doniesienia Tim Geithner’a, który co jakiś czas przypomina o ważnych parametrach wokół fiscal cliff.

Z punktu widzenia harmonicznych układów analizy technicznej mamy na wspólnej walucie formowanego Gartley’a, który zostanie dopiero zaktywizowany do wywierania presji spadkowej jeśli kurs zbliży się do 1,3278 – 1,3288 USD oraz, gdy następnie dojdzie do zwrotu kursu w dół poniżej 1,3251 USD. W każdym innym przypadku formacja harmoniczna nabierze mniejszego znaczenia i będziemy mogli kontynuować zwyżkę eurodolara w stronę 1,33 – 1,34 USD. Pamiętajmy, przy tym, że zasięg wynikający z obserwowanego Gartley’a pozwala myśleć, przy spełnieniu ww. założeń, o zniżkach w kierunku 1,3114 – 1,2991 USD.

d4aa73i

Wysoka aktywność na rynku jena podtrzymana dzięki Shinzo Abe

Shinzo Abe został właśnie premierem Japonii i pamiętamy jego polityczny status quo, jaki ustanowił się za poprzedniej kadencji, kiedy piastował to stanowisko w okresie od 26 września 2006 roku do 26 grudnia 2007 roku. Abe jest przywódcą konserwatywnej Partii Liberalno-Demokratycznej, która zwyciężyła w przedterminowych wyborach parlamentarnych, jakie odbyły się 16 grudnia 2012 roku. Wydaje się, że będziemy mieli po części ponownie próby spełniania propagandowych zapowiedzi. Nowi Ministrowie Premiera już zapowiadają, że nie mogą zawieść oczekiwań rynkowych. Warto zwrócić uwagę na rynek jena w kontekście takich zmian i zapowiedzi. Cały czas jen traci na wartości od popytowego, mocnego ataku wyprowadzonego wobec USD na przestrzeni 11-26 października br. Wówczas doszło do odwrócenia i utrwalenia trendu na USDJPY na niekorzyść japońskiej waluty. I w takiej układance sił nadal notowana jest waluta JPY przy wzmocnieniu momentum wzrostowego dzięki słowom i obietnicom Shinzo Abe. Rynek jena jest dzięki temu
zdecydowanie najbardziej aktywnym w końcówce roku.

Michał Pietrzyca- Analityk Techniczny DM BOŚ

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d4aa73i

Podziel się opinią

Share
d4aa73i
d4aa73i