Trwa ładowanie...
d38vx42

Rząd chce ułatwić funkcjonowanie podatnikom akcyzy

Ułatwienia dla podatników akcyzy, np. zwolnienie z tego podatku niektórych zakładów energochłonnych, czy zniesienie niektórych obowiązków biurokratycznych - przewiduje przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.
Share
d38vx42

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że nowe rozwiązania przede wszystkim ułatwią przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi.

"Wprowadzone regulacje zapewnią zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków dokumentacyjnych. W praktyce oznacza to odciążenie od czynności administracyjnych podatników i organów podatkowych" - napisano w komunikacie. Według rządu w konsekwencji spadną koszty działalności firm. "Przedmiotem nowelizacji jest także udoskonalenie istniejących przepisów i ich łatwiejsze stosowanie" - dodano.

CIR wymienił szereg zmian przewidzianych w projekcie przygotowanym przez resort finansów. Wskazano, że dokument zakłada np. zniesienie odrębnego druku INF (informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym). Rozwiązanie to - według rządu - znacznie uprości prowadzenie działalności w formie składu podatkowego. W praktyce oznacza to odciążenie od czynności administracyjnych podatników i organów podatkowych.

d38vx42

Resort finansów zaproponował, by w pierwszym roku działalności ze zwolnienia z akcyzy mogły korzystać zakłady energochłonne rozpoczynające działalność gospodarczą i wykorzystujące w niej wyroby węglowe lub gazowe; zakłady energochłonne już działające na rynku, które uruchamiają nową instalację wykorzystującą wyroby węglowe lub gazowe.

W projekcie rozszerzono możliwość stosowania celnych procedur uproszczonych w przypadku wywozu alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach. Doprecyzowano ponadto wiele pojęć i regulacji. Dotyczy to m.in. pojęcia systemu prowadzącego do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej.

Po zmianach mniej wątpliwości mają budzić przepisy dotyczące wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy - w przypadku takich wyrobów nie trzeba będzie składać zabezpieczenia. Bardziej precyzyjne mają być także regulacje dotyczące opodatkowania strat olejów smarowych oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie. Doprecyzowano także przepisy dotyczące przeładunku olejów smarowych w procedurze poboru akcyzy.

Wśród przyjętych przez rząd propozycji znalazło się też obniżenie warunków wysokości obrotu i powierzchni magazynowych dla podmiotów prowadzących działalność w formie usługowych składów podatkowych typu magazynowego. Zniesiony ma być też obowiązek uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych. "Umożliwi to rozszerzenie działalności o nowe grupy wyrobów akcyzowych na podstawie już wydanego zezwolenia" - wyjaśniło CIR.

d38vx42

Poza tym wydłużony ma być termin na zwrot niewykorzystanych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy na wyroby akcyzowe. W przypadku wprowadzenia nowego znaku akcyzy stare znaki mają być ważne nie 6 a 12 miesięcy.

Projekt przewiduje rozszerzenie przypadków, w których dopuszcza się przemieszczenie - w procedurze zawieszania poboru akcyzy - wyrobów oznaczonych znakami akcyzy między składami podatkowymi. W propozycjach MF znalazły się zapisy ograniczające konsekwencje prawne w przypadku uchybień w ewidencji wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Ministerstwo zaplanowało uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów akcyzowych - w jednym składzie podatkowym będzie można magazynować wyroby akcyzowe o różnym statusie podatkowym: objęte akcyzą i nieobjęte akcyzą. Prostsze mają też być przepisy dotyczące sposobu stosowania zabezpieczeń akcyzowych.

CIR podało, że projekt przewiduje też odstąpienie od wymogu obowiązkowej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji.

d38vx42

W projekcie przewidziano także zmiany w przepisach dotyczących kontroli - możliwe będzie wniesienie zastrzeżeń do protokołu z kontroli obrachunkowej, nie potrzebna też będzie podwójna weryfikacja podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójna dokumentacja dotycząca składu podatkowego.

Służby prasowe rządu poinformowały, że w projekcie zaproponowano włączenie do ustawy regulacji, które przyczynią się do skutecznego zwalczania działalności przestępczej w obrocie suszem tytoniowym. Chodzi o wprowadzenie obowiązku rejestracji i składania zabezpieczenia akcyzowego przez tzw. pośredniczące podmioty tytoniowe.

Rząd planuje, że zmiany wejdą w życie 30 czerwca 2015 r.

d38vx42

Podziel się opinią

Share
d38vx42
d38vx42