Trwa ładowanie...
d47sahi

Rząd podjął uchwałę ws. "Programu otwierania danych publicznych"

Program poprawi standardy otwierania danych publicznych, ich jakość oraz umożliwi szersze wykorzystywanie informacji sektora publicznego - napisano w komunikacie Rady Ministrów. Program zwiększy także liczbę danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Share
d47sahi

"Program otwierania danych publicznych" został przedłożony przez ministra cyfryzacji. Minister ma być koordynatorem programu.

Jak podkreślono w informacji CIR: "podstawowym celem programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl".

Ponadto - jak napisano w komunikacie - program ma wspierać innowacyjne firmy i przemysł kreatywny, co poprawi wzrost gospodarczy oraz zwiększy rozwój przedsiębiorczości i liczbę miejsc pracy.

d47sahi

Dzięki budowie innowacyjnych usług i aplikacji na podstawie danych gromadzonych przez podmioty publiczne, poprawi się jakość życia obywateli.

Program zwiększy także przejrzystość i skuteczność funkcjonowania organów administracji publicznej, usprawni działalność urzędów oraz umożliwi obywatelom udział w sprawowaniu władzy i procesie ponownego wykorzystywania danych publicznych.

"Aby ułatwić ponowne wykorzystywanie danych publicznych i metadanych będą one przygotowane tak, aby były zrozumiałe dla odbiorców oraz udostępnione w formacie sprzyjającym ponownemu wykorzystywaniu" - podano w rządowym komunikacie. Dane publiczne i metadane mają być dostępne także przez interfejsy programowania aplikacji (API).

Głównymi realizatorami programu będą organy administracji rządowej i kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych. "Program może także być realizowany przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane publiczne, w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowe, państwowe instytuty badawcze" - dodał CIR.

d47sahi

Środki na realizację programu w latach 2016-2020 powinny być wygospodarowane w ramach limitów budżetowych ustalonych dla danych ministerstw. W 2016 r. resort cyfryzacji w swoim budżecie zaplanował 120 tys. zł na szkolenia dla administracji.

Jak podkreślił CIR, program stanowi odpowiedź na liczne potrzeby przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i obywateli.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

d47sahi

Podziel się opinią

Share
d47sahi
d47sahi