Trwa ładowanie...
d1cvxni
d1cvxni

Rząd przyjął nowelizację ustawy o budownictwie mieszkaniowym

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. "Nowe przepisy umożliwiają reaktywację społecznego budownictwa pod wynajem" - podkreślono w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu po posiedzeniu rządu.
Share
d1cvxni

Jak poinformował CIR, zmiany legislacyjne zawarte w projekcie nowelizacji określają podstawy prawne, które umożliwią rozpoczęcie już w 2015 r. realizacji rządowego programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego, w ramach polityki mieszkaniowej państwa. Będą temu służyć preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Źródłem finansowania jest Fundusz Dopłat.

"Przewiduje się, że finansowanie zwrotne będzie udzielane przez BGK towarzystwom budownictwa społecznego, spółdzielniom mieszkaniowym oraz spółkom gminnym. Ocenia się, że w ciągu 10 lat powstanie co najmniej 30 tysięcy nowych mieszkań wybudowanych dzięki preferencyjnej akcji kredytowej BGK" - wskazano w komunikacie.

Źródłem finansowania ma być Fundusz Dopłat. W całym okresie realizacji nowego programu z budżetu państwa na zasilenie tego Funduszu (przeznaczonego na dopłaty dla BGK PAP) zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł.

d1cvxni

Beneficjentami programu mają być ludzie młodzi oraz rodziny z dziećmi, osiągające raczej niskie i umiarkowane dochody. Osoby te bardzo często przekraczają kryteria dochodowe, które decydują o ubieganiu się o lokal komunalny (zbyt wysokie zarobki), a jednocześnie zarabiają zbyt mało, by ubiegać się o kredyt na zakup mieszkania.

Jak zaznaczono w komunikacie oczekuje się, że przyjęte rozwiązania pomogą rozwiązać problem dostępności mieszkań dla grupy słabiej zarabiających, dla których barierą są wysokie koszty kredytów, nawet z wykorzystaniem warunków oferowanych przez program "Mieszkanie dla Młodych".

Jedna ze zmian zapisana w projekcie noweli dotyczy określenia maksymalnej wysokości dochodów gospodarstwa domowego, która uprawnia do ubiegania się o najem lokalu.

Przyjmuje się, że średni miesięczny dochód gospodarstwa w roku poprzedzającym nie może przekroczyć: 80 proc. w jednoosobowym gospodarstwie domowym, 120 proc. w gospodarstwie dwuosobowym, 165 proc. gospodarstwie trzyosobowym, 200 proc. w 4-osobowym, 200 proc. w gospodarstwie większym niż 4-osobowe, powiększone o 40 proc. na każdą następną osobę w tym gospodarstwie. Podstawą będzie ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny.

d1cvxni

Najemca mieszkania będzie co dwa lata składać wynajmującemu lokal deklarację o miesięcznym dochodzie w roku poprzednim. Projekt zakłada, że lokale wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie mogą być wyodrębniano na własność.

W projekcie określono również maksymalną wysokość czynszu, jaką będą płacić lokatorzy nowych mieszkań pod wynajem, np. dla lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego limit ten ustalono na poziomie 5 proc. wartości odtworzeniowej. "Oznacza to, że czynsz w tych lokalach będzie niższy niż stawki na rynku komercyjnym" - wskazano w komunikacie.

d1cvxni

Podziel się opinią

Share
d1cvxni
d1cvxni