Trwa ładowanie...
dmp5b4a

Rząd przyjął plan oszczędnościowy na kwotę 19,7 miliarda złotych (opis 2)

3.2.Warszawa (PAP) - Minister finansów Jacek Rostowski
poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że rząd przyjął
projekt oszczędności na łączną kwotę 19,7 mld...

Share
dmp5b4a

3.2.Warszawa (PAP) - Minister finansów Jacek Rostowski poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że rząd przyjął projekt oszczędności na łączną kwotę 19,7 mld zł.

10 miliardów złotych rząd zaoszczędził w resortach i województwach, przyjął też nową formę finansowania wydatków infrastrukturalnych na sumę 9,7 miliarda złotych.

"Takie oszczędności - pozwolą zachować na niezmienionym poziomie deficyt budżetowy, przy założeniu wzrostu gospodarczego na poziomie 1,7 proc, a inflacji na poziomie 1,9 proc" - powiedział Rostowski.

dmp5b4a

Minister finansów zapowiedział, że ewentualna nowelizacja ustawy budżetowej może być spodziewana w połowie roku.

"Jeśli okaże się, że te oszczędności, które określiliśmy będą konieczne, w takim przypadku w połowie roku będziemy nowelizowali budżet" - dodał szef resortu finansów.

Według Rostowskiego, jest możliwe, że sytuacja okaże się mniej groźna niż rząd zakładał, szukając oszczędności.

"Wówczas będzie nam lżej w drugiej połowie roku" - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

dmp5b4a

Oszczędności w resortach wynoszą: MSWiA ok. 1 mld 215 mln zł, infrastruktury - ok. 191 mln zł, finansów - ok. 530 mln zł, gospodarki - ok. 58 mln zł, środowiska - ok. 61 mln zł, kultury - ok. 220 mln zł, sportu i turystyki - ok. 36 mln zł, nauki i szkolnictwa wyższego - ok. 872 mln zł, obrony narodowej - ok. 1 mld 947 mln zł, edukacji narodowej - ok. 556 mln zł, pracy i polityki społecznej ok. 326 mln zł, rolnictwa 231 mln zł, rozwoju regionalnego - ok. 2 mln zł, skarbu - ok. 8 mln zł, sprawiedliwości - ok. 587 mln zł, MSZ - ok. 35 mln zł, zdrowia - ok. 336 mln zł.

Oszczędności w ZUS - wyłącznie administracyjne - wynoszą ok. 455 mln zł.

Minister Michał Boni zapowiedział, że rząd będzie prosił jednostki administracji pozarządowej (m.in. kancelarie, centralne urzędy) o oszczędności na ok. 100 mln zł, co stanowi 5 proc. ich wydatków.

W przypadku budżetów wojewodów, oszczędności mają wynieść ok. 1 mld 887 mln zł.

dmp5b4a

Minister Michał Boni poinformował, że dla podtrzymania inwestycji zostanie stworzony nowy model finansowania inwestycji drogowych. Zmiana źródła finansowania inwestycji drogowych pozwoli zaoszczędzić 9,7 mld zł.

"To jest model który chcemy bardzo szybko przygotować, który pozwoli zrealizować inwestycje drogowe. (...) Krajowy Fundusz Drogowy powinien stać się źródłem finansowania całości kosztów inwestycji z wykorzystaniem pieniędzy unijnych. Zmiany ustawy o Krajowym Funduszu Drogowym pozwolą nam na to, aby BGK zaciągał na rzecz KFD kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych, np. EBI, żeby można było emitować obligacje, w tym obligacje infrastrukturalne" - powiedział.

"To pozwoli na sfinansowanie z kredytu oraz tych obligacji działań kwalifikowalnych, które po zakończeniu inwestycji zostaną zwrócone ze środków budżetu unijnego, tych, które stanowią wkład krajowy do tych inwestycji oraz tych, które są potrzebne do ich przebiegu, a nie będą podlegały refundacji. Zwrot środków na rachunek KFD pozwoli na jego bilansowanie się i tam będą poprzez budżet państwa, odpowiednią dotację dla KRD, wracały środki unijne" - dodał.(PAP)

jba/ gor/

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a