Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o bankach spółdzielczych

Warszawa, 27.01.2015 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw, który zakłada m.in. możliwość zaliczenia udziałów członkowskich do kapitały podstawowego (CET1) banków oraz powołanie systemu ochrony i pomocy bankom spółdzielczym. Projekt zakłada także możliwość samodzielnej działalności (poza zrzeszeniem) banków, których fundusze własne wynoszą min. 5 mln euro i spełniają wymogi ostrożnościowe, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

Rozwiązania mają umożliwić dostosowanie polskiego prawa do unijnego rozporządzenia CRR w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych. Zmiany mają dotyczyć głównie sposobu traktowania funduszy własnych przez banki spółdzielcze oraz stworzenia ram prawnych do powołania systemu ochrony instytucjonalnej przez banki spółdzielcze i zrzeszające.

"Banki spółdzielcze będą miały możliwość zaliczenia udziałów członkowskich, czyli funduszu udziałowego do tzw. kapitału CET I (Common Equity Tier I), tj. kapitału podstawowego. Warunkiem wykonania tej operacji jest przyznanie bankom spółdzielczym prawa do odmowy lub ograniczenia zwrotu wpłat dokonanych na wypowiedziane udziały członkowskie" - czytamy w komunikacie.

Banki, które nie zdecydują się na to rozwiązanie, będą musiały uzupełnić ewentualne niedobory kapitału podstawowego Tier I w inny sposób.

d3bj90y

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy, banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły stworzyć na podstawie umowy system ochrony instytucjonalnej (Institutional Protection Scheme - IPS), a skorzystanie z tej możliwości będzie dobrowolne.

Podstawowym celem IPS jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdemu z jego uczestników w celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to udzielanie pomocy bankom w formie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych podobnych form finansowania. Fundusz pomocowy będzie tworzony przede wszystkim z wpłat jego uczestników.

System IPS musi też spełnić warunek podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom upadłości jego uczestników i zorganizowania mechanizmu monitorowania zagrożeń. Rząd chce, aby system był zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i nadzorowany przez KNF.

"Przyjęto, że na sfinansowanie wydatków związanych z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu ochrony instytucjonalnej banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ze środków zgromadzonych w funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych" - podano także.

d3bj90y

Projekt noweli ustawy przewiduje także, że banki spółdzielcze, mające fundusze własne większe lub równe 5 mln euro i spełniające pozostałe wymogi ostrożnościowe, będą mogły wypowiedzieć umowę zrzeszenia i nie będą musiały zawrzeć takiej umowy z innym bankiem zrzeszającym. Obecne prawo uniemożliwia bankowi spółdzielczemu wystąpienie z zrzeszenia.

"W efekcie wprowadzane zmiany przyczynią się do: wzmocnienia bazy kapitałowej banków spółdzielczych; zwiększenia bezpieczeństwa uczestników systemu ochrony instytucjonalnej, a tym samym bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów; zaklasyfikowania lokat banków spółdzielczych w bankach zrzeszających do aktywów płynnych; zaliczenia przyjętych przez banki zrzeszające środków od banków spółdzielczych jako stabilnych źródeł finansowania aktywów" - czytamy także.

Nowe regulacje mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów, które powinny obowiązywać po 3 miesiącach od dnia publikacji.

(ISBnews)

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y