Trwa ładowanie...
duwe3ul

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o miarach

Reforma Głównego Urzędu Miar (GUM), tak by instytucja ta wspierała rozwój krajowego przemysłu, a także prowadziła i koordynowała badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze technologii pomiarowych - taki ma być skutek ustawy, której projekt przyjął w czwartek rząd.

Share
duwe3ul

Chodzi o przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

"Celem nowelizacji ustawy jest reforma Głównego Urzędu Miar (GUM). Instytucja ta ma wspierać rozwój krajowego przemysłu, a także prowadzić i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe w obszarze technologii pomiarowych. Przewidywane rozwiązania są częścią Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (100 zmian dla firm - pakiet ułatwień dla przedsiębiorców)" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Po nowelizacji GUM ma stać się partnerem dla przedsiębiorców. "Będzie dzielił się z nimi swoim know-how oraz dostępem do unikalnej wiedzy technologicznej. GUM ma odpowiadać na zapotrzebowanie przemysłu i inicjować z nim wspólne projekty" - podano w komunikacie.

Projektowana nowelizacja przewiduje ponadto powołanie Rady ds. Metrologii przy prezesie GUM. Do zadań Rady będzie należeć opiniowanie stanu i kierunków rozwoju polskiej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, czteroletniego planu strategicznego GUM oraz rocznych planów działania GUM i sprawozdań z ich realizacji. Rada zyska również prawo wglądu do dokumentacji administracji miar oraz uczestniczenia w procesie wyboru prezesa GUM. Członków Rady będzie powoływał minister właściwy ds. gospodarki. W jej skład wejdą przedstawiciele nauki (1/3 członków) oraz reprezentanci instytucji państwowych zaangażowanych w kwestie metrologii (1/3 członków).

duwe3ul

Projekt ustawy przewiduje też reformę struktury terenowych organów administracji miar. Urzędy obwodowe zostaną przekształcone w wydziały zamiejscowe urzędów okręgowych. "Nowe rozwiązanie umożliwi bardziej efektywne i elastyczne gospodarowanie zasobami infrastrukturalnymi, ludzkimi i finansowymi w ramach struktury okręgowej (chodzi o możliwość pewnej specjalizacji wydziałów zamiejscowych oraz czasowego delegowania pracowników do kontroli podmiotów gospodarczych działających na obszarze innych wydziałów, stosownie do faktycznego zapotrzebowania na czynności metrologiczne)" - poinformowano w komunikacie CIR.

Nowelizacja ma również wprowadzić możliwość szerszego wykorzystania tzw. legalizacji statystycznej, czyli selektywnego poddawania liczników kontroli, również przy legalizacji ponownej. Stanowi to realizację zgłaszanego od lat postulatu przedsiębiorstw przemysłowych działających w obszarach, w których urządzenia pomiarowe są wprowadzane na rynek w skali masowej (przede wszystkim dostarczających media, takie jak: gaz, woda, energia elektryczna).

W projekcie ustawy zaproponowano także zapisy przyczyniające się do rozwiązania problemu związanego z nierzetelnym użytkowaniem przyrządów pomiarowych. Chodzi o instytucję czasowego wycofania przyrządu pomiarowego z obrotu oraz podwyższenie sankcji za naruszenie przepisów ustawy.

duwe3ul

Podziel się opinią

Share
duwe3ul
duwe3ul