Trwa ładowanie...
d24h8sz

Rząd przyjął projekt ustawy o rybołówstwie morskim

Projekt nowej ustawy o rybołówstwie morskim, który ma wdrożyć przepisy UE dotyczące m.in. morskich połowów rybackich i podziału kwot połowowych, przyjęła w środę Rada Ministrów. Nowa ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z 2004 r.
Share
d24h8sz

Proponowane regulacje mają zapewnić efektywne funkcjonowanie sektora rybołówstwa morskiego dzięki dostosowaniu polskich przepisów do wymogów unijnych - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Jak uzasadnia projekt jego autor, ministerstwo rolnictwa, rybołówstwo w Unii jest w dużym stopniu regulowane przez prawo UE. Przepisy te mogą być stosowane wprost, jednak często wymagają doprecyzowania.

W projekcie ustawy kompleksowo określono zasady wykonywania rybołówstwa morskiego, właściwości organów i tryb postępowania w sprawach: nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich. Projektowana ustawa zmienia pojęcia rybołówstwa morskiego, które - według obecnej ustawy - oznacza połów ryb dla celów zarobkowych, natomiast w nowej ustawie - zarobkowe prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego. Rybołówstwo morskie natomiast obejmie szerszy zakres działalności, tzn. rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych, zarybianie oraz chów lub hodowlę ryb.

W projekcie określa się, jak mają być wykonywane połowy, tj. jakimi statkami i na jakim obszarze. Statek rybacki musi być wpisany do rejestru statków rybackich, na który wydano licencję połowową oraz specjalne zezwolenie połowowe.

d24h8sz

W projekcie wprowadzono niefunkcjonującą dotychczas w Polsce instytucję prawną segmentacji floty rybackiej. Segmentacja ta odnosi się do obszarów, na których wykonywane są połowy na podstawie specjalnych zezwoleń połowowych.

Segmentacja dzieli floty na obszary: Morza Bałtyckiego, Zalewów (morskich wód wewnętrznych) oraz obszarów dalekomorskich (obszarów morskich poza Bałtykiem). W ramach segmentacji bałtyckiej wprowadzono podsegmentację w zakresie długości statków rybackich. Na Morzu Bałtyckim nie będą mogły łowić statki rybackie niemające 5 metrów długości lub silnika o mocy minimum 15 kW. Natomiast na obszarach Zalewów nie będą mogły być wprowadzone statki rybackie o długości większej niż 12 metrów. Ograniczenia zmierzają do zapewnienia bezpiecznego wykonywania rybołówstwa komercyjnego i ochrony ekosystemu akwenu.

W projekcie określono maksymalne zdolności połowowe, jakie będą mogły zostać wykorzystane na danym akwenie. Rozwiązanie to pozwoli na ochronę różnych gatunków ryb i odbudowanie stad.

Rejestrem statków i wpisem ich do rejestru ma się zajmować minister właściwy ds. rybołówstwa. Taki wpis będzie następował w drodze decyzji administracyjnej, a co za tym wszystkie postępowania dotyczące wpisania statku do rejestru będą dokonywane w drodze decyzji administracyjnej, czyli na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

d24h8sz

Przepisy projektowanej ustawy wprowadzają regulacje prawne dotyczące zarządzania zdolnością połowową polskiej floty rybackiej. Zgodnie z unijnymi przepisami zdolność połowowa statku rybackiego jest określana jego pojemnością brutto (GT) oraz mocą napędu (kW). Na tej podstawie można określić indywidualną zdolność połowową. Nowe przepisy przewidują możliwości rezygnacji z kwot połowowych przez armatorów.

Projekt wprowadza przepis stanowiący o możliwości ustanowienia wieloletnich udziałów połowowych. Projektowane przepisy znajdą zastosowanie w praktyce jedynie w przypadku wydania aktu wykonawczego, który ma charakter fakultatywny.

Kolejne nowe rozwiązanie to wprowadzenie możliwości zarządzania kwotami połowowymi przez uznane organizacje producentów ryb. Dzięki temu członkowie organizacji producentów będą mogli wykonywać rybołówstwo komercyjne w danym roku kalendarzowym w ramach zbiorczej kwoty połowowej.

Projekt określa kary pieniężne za naruszenie przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej m.in. dotyczy to nielegalnych połowów, niszczenia narybku, nieoznakowania narzędzi połowowych, braku wpisu do rejestru statków, zanieczyszczenia środowiska itp. Do kontroli upoważniony jest inspektor rybołówstwa, który w dowolnym momencie może wejść na pokład statku i sprawdzić, jak wykonywane są połowy.

d24h8sz

Podziel się opinią

Share
d24h8sz
d24h8sz