Trwa ładowanie...
d3bhhxj

Rząd przyjął projekt zmiany Ordynacji podatkowej, który uszczelni system

Warszawa, 15.03.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Share
d3bhhxj

"Projekt przewiduje wprowadzenie do polskiego prawa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatkowego, co zostało zapowiedziane przez premier Beatę Szydło w exposé" - czytamy w komunikacie.

Dotychczasowe doświadczenia Polski oraz innych krajów wskazują, że same umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie wystarczają do efektywnego przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. Standardem w innych, rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe. Na powagę zagrożeń wynikających z unikania opodatkowania zwróciła uwagę Komisja Europejska. Jednym z zalecanych przez tę Komisję rozwiązań, mających na celu przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego powodującego unikanie opodatkowania, jest przyjęcie przez państwa członkowskie ogólnej zasady dotyczącej zwalczania nadużyć podatkowych, napisano również.

"Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wyznaczy granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej. Klauzula będzie pozytywnie oddziaływać na konkurencyjność na rynku i zapewni równe traktowanie podatników prowadzących działalność gospodarczą" - czytamy dalej.

Stosowanie klauzuli będzie powiązane z licznymi rozwiązaniami zabezpieczającymi. Należy tu wymienić:

d3bhhxj

- limit zastosowania klauzuli do znacznej korzyści podatkowej na poziomie 100 tys. zł;

- wydawanie - na wniosek podatnika - opinii zabezpieczających;

- ekspercką Radę do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania opiniującą sporne sprawy;

- wyłączną właściwość ministra finansów w sprawach klauzuli;

- możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie postępowania podatkowego w zakresie stosowania klauzuli, wymieniono w informacji.

"Projekt był szeroko konsultowany z organizacjami reprezentującymi różne środowiska - przedsiębiorców, pracodawców, doradców podatkowych, związkami zawodowymi, Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego" - podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)

d3bhhxj

Podziel się opinią

Share
d3bhhxj
d3bhhxj