Trwa ładowanie...
dzj4n28
14-06-2016 18:20

Rząd przyjął założenia do budżetu na 2017 ze wzrostem PKB wynoszącym 3,9%

Warszawa, 14.06.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś założenia do projektu budżetu na 2017 r. przewidujące m.in. wzrost PKB w wysokości 3,9% wobec 3,8% oczekiwanych w tym roku, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. 

Share
dzj4n28

Rząd przyjął we wtorek założenia makroekonomiczne do budżetu na 2017 rok. Wzrost PKB założono na poziomie 3,9%, a wskaźnik CPI na poziomie 1,3% - poinformował CIR.

"Podstawowym czynnikiem wzrostu PKB będzie prywatny popyt krajowy. Realny wzrost spożycia prywatnego przyspieszy do 4,1% (w 2016 r. - 4,0%), co będzie efektem m.in. całorocznego funkcjonowania programu 'Rodzina 500+'. Kolejnym istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego będą inwestycje publiczne, w związku z przyspieszeniem wydatkowania środków unijnych. W 2017 r. udział inwestycji prywatnych w PKB osiągnie poziom 16,6% (w 2016 r. - 16,2%)" - podano także.

Jak podał CIR, rozwój gospodarki przełoży się na wzrost zatrudnienia, co w efekcie spowoduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec 2017 r. wyniesie 8,1% (pod koniec 2016 r. ma to być 9,1%). Poprawa na rynku pracy będzie sprzyjać wzrostowi wynagrodzeń. Przewidziano, że w 2016 r. i 2017 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 4,4%. Oczekuje się, że w kolejnych latach udział eksportu w PKB będzie rósł, jednak wolniej niż w latach 2009-2015. Realne tempo wzrostu eksportu w 2016 r. wyniesie 6,0%, a w 2017 r. - 5,5%.
Jednocześnie w 2016 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadną średnio o 0,4% w stosunku do 2015 r., a w 2017 r. wskaźnik CPI (inflacja) wyniesie 1,3%, czytamy dalej.

"W związku z przyspieszeniem wzrostu gospodarczego zwiększą się dochody budżetowe. Wzrosną wpływy z podatków, czemu będzie sprzyjał większy udział popytu krajowego w PKB. Do kasy państwa powinny również trafić całoroczne wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) i podatku od sprzedaży detalicznej (podatek handlowy)" - czytamy również.

dzj4n28

Według CIR, na cześć dochodową budżetu pozytywnie wpłyną również rozwiązania uszczelniające system podatkowy - walka z oszustwami i wyłudzeniami podatku VAT oraz stosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej wykorzystywanej do niepłacenia podatku (wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania). Kolejnym rozwiązaniem jest obniżenie limitu na transakcje gotówkowe między firmami z 15 tys. euro do 15 tys. zł (płatności między przedsiębiorcami powyżej 15 tys. zł dokonywane będą wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego, co spowoduje zmniejszenie liczby oszustw podatkowych związanych wystawieniem nierzetelnych faktur).

Przewidziano także skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy na rynku paliw płynnych (chodzi o zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi).

"Pozytywny wpływ na dochody budżetu państwa będzie miała również informatyzacja kontroli ksiąg podatkowych (chodzi o wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, który umożliwi szybki dostęp do danych księgowych przedsiębiorstw w celu ich analizy pod kątem podatkowym)" - czytamy dalej.

CIR podał także, że Skarb Państwa utworzy spółkę celową, która rozbuduje i unowocześni system teleinformatyczny Ministerstwa Finansów, co umożliwi skuteczniejsze wykrywanie naruszeń prawa podatkowego m.in. dzięki stworzeniu centralnego rejestru faktur VAT. Planowane jest także utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (połączenie urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej i służby celnej), co powinno poprawić ściągalność podatków i ceł.

dzj4n28

"Zasadniczy wpływ na wysokość wydatków budżetowych będzie miała stabilizująca reguła wydatkowa, która wyznacza nieprzekraczalny limit wydatków dla organów i jednostek finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa.Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu będzie brana pod uwagę bieżąca i prognozowana sytuacja makroekonomiczna oraz planowana realizacja programów rządowych zapowiedzianych przez premier Beatę Szydło w exposé. Jednocześnie możliwe będzie przeznaczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej w wysokości ok. 1,4 mld zł" - podało CIR.

CIR podało również, że celem polityki budżetowej w 2017 r. będzie utrzymanie stabilności finansów publicznych z jednoczesnym wsparciem inkluzywnego wzrostu gospodarczego, czyli sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy utrzymaniu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej progu 3% PKB. Rozwiązania z obszaru polityki społeczno-gospodarczej, przewidziane w ?Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", będą wdrażane w sposób, który nie naruszy stabilności finansów publicznych i zapewni przestrzeganie stabilizującej reguły wydatkowej.

Dokument zostanie przedstawiony Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca br.

(ISBnews)

dzj4n28
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dzj4n28
dzj4n28