Trwa ładowanie...

Rząd za wstrzymaniem prac nad projektem noweli ustawy o BIG

Prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o udostępnianiu i wymianie danych przez biura informacji gospodarczej powinny zostać przerwane do czasu pojawienia się rządowego projektu w tej sprawie - wynika ze stanowiska rządu.

Share
Rząd za wstrzymaniem prac nad projektem noweli ustawy o BIG
Źródło: Jupiterimages
d1dy0zg

"Rada Ministrów omówiła poselską propozycję nowelizacji ustawy. Zdaniem rządu, zaproponowane zmiany mają charakter cząstkowy i nie wyczerpują wszystkich istniejących i zgłaszanych przez różne środowiska propozycji zmiany obowiązujących przepisów" - napisano we wtorkowym komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

W poselskim projekcie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zaproponowano, aby biura informacji gospodarczej ujawniały jedynie dane na temat zobowiązań niespłaconych, ale tylko te potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uznane na piśmie lub potwierdzone decyzją organu administracji.

"Zdaniem rządu, propozycja poselska może przyczynić się do zawężenia źródeł informacji o zaległych zobowiązaniach finansowych podmiotów obrotu gospodarczego, a to jest sprzeczne z ideą powołania i działania biur informacji gospodarczej. Wpisanie nierzetelnego dłużnika do rejestru biura działa dyscyplinująco i w wielu przypadkach prowadzi do spłaty zaległego długu bez konieczności występowania wierzyciela na drogę sądową" - podkreślono w komunikacie.

d1dy0zg

Dodano, że biura te są alternatywą dla długich i kosztownych sposobów dochodzenia i egzekwowania roszczeń.

W komunikacie wskazano, że w Ministerstwie Gospodarki trwają prace analityczne dotyczące oceny funkcjonowania obecnego mechanizmu wymiany informacji gospodarczych. "Dotyczy to szczególnie takich m.in. kwestii jak: doprecyzowanie zgłaszania do biur informacji o zobowiązaniach przedawnionych, które są zobowiązaniami istniejącymi, ale nie można ich dochodzić na drodze sądowej; możliwości zgłaszania informacji o zaległościach w spłacaniu podatków, opłat lokalnych, administracyjnych, sądowych czy zaległości w opłacaniu składek ZUS i KRUS oraz spełniania przez wierzycieli wymogów ustawowych przed przekazaniem informacji gospodarczej" - czytamy.

d1dy0zg

Podziel się opinią

Share
d1dy0zg
d1dy0zg