Trwa ładowanie...
d466mq9

Rząd zatwierdził kontrakty terytorialne dla kolejnych 2 województw

Warszawa, 12.11.2014 (ISBnews) - Rada Ministrów zatwierdziła kontrakty terytorialne dla województwa łódzkiego oraz kujawsko-pomorskiego, podała Kancelaria Premiera. Wcześniej rząd przyjął kontrakty dla 9 innych województw.
Share
d466mq9

Kontrakt terytorialny to umowa zawierana między rządem a samorządem województwa, w której określa się cele rozwojowe i przedsięwzięcia istotne dla rozwoju kraju oraz danego województwa. Zatwierdzone kontrakty mają obowiązywać w latach 2014-2023.

W ramach kontraktów chodzi o takie działania jak: poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, wzmocnienie i rozwój powiązań transportowych o znaczeniu strategicznym dla regionu, zapobieganie negatywnym skutkom powodzi i susz, lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału kulturowego województwa, zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie, redukcja poziomu wykluczenia społecznego oraz podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie, wyliczono w komunikacie.

Kontrakty obejmują również działania na rzecz rozwoju usług i poprawy dostępu do sektora ochrony zdrowia i programów profilaktyki zdrowotnej, rozwoju miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz rozwój miast regionalnych i subregionalnych oraz kompleksową rewitalizację obszarów dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi.

d466mq9

"Źródłami finansowania kontraktu mają być przede wszystkim: środki przeznaczone na realizację programów operacyjnych na lata 2014-2020 oraz budżety: państwa, województwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, a także środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane fundusze prywatne" - podano także w materiale.

(ISBnews)

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9