Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

S4E - Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014 rok (6/2015) - EBI

S4E - Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014 rok (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Skrócona nazwa emitenta | | Raport bieżący nr | | 91 | | | / | | 2011 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Data sporządzenia: | | | | 2011-09-29 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temat | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu publikacji Raportu Rocznego za 2014 rok | NOWAGALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podstawa prawna | Temat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2014 rok. Zgodnie z informacją opublikowaną przez Spółkę w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 w dniu 30 stycznia 2015 r., Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2014 miał zostać opublikowany w dniu 3 czerwca 2015 r. Nowy termin przekazania Raportu Rocznego Emitenta za 2014 rok został ustalony na dzień 8 maja 2015 roku. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, iż zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał w dniu 29 września 2011 roku pakietowej transakcji sesyjnej nabycia akcji własnych. Nabyto 133.313 akcji własnych po cenie 2,30 zł/szt. Nabyte akcje mają wartość nominalną 133.313 złotych, a ich udział w kapitale własnym i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 0,2337%. Łącznie Spółka wraz z podmiotem zależnym CNG Luxembourg posiada 7.684.901 akcji (w tym podmiot zależny posiada 5.703.888 akcji) stanowiących 7.684.901 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Piętka Prezes Zarządu
Sebastian Karpiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j