Trwa ładowanie...

Są dane o inflacji. Nadal mamy deflację

Deflacja konsumencka wyniosła 1,0 proc. w ujęciu rocznym w grudniu 2014 r. wobec 0,6 proc. rok do roku w poprzednim miesiącu - podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Share
Są dane o inflacji. Nadal mamy deflację
Źródło: Fotolia, fot: Eisenhans
d3mac4d

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,3 proc. - podał GUS w komunikacie.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny w zakresie transportu (o 2,4 proc.), a także odzieży i obuwia (o 1,1 proc.), które obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,21 pkt proc. i 0,05 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

(fot. GUS)
Źródło: (fot. GUS)

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. pozostał na poziomie obserwowanym przed rokiem (wobec wzrostu o 0,9 proc. odpowiednio w 2013 r.) i był niższy od założonego w ustawie budżetowej o 2,4 p. proc. Ostatnio tak niski poziom wskaźnika notowany był w 1972 r.

d3mac4d

Podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 1,1 proc.) oraz wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,7 proc.) wpłynęły podwyższająco na wskaźnik odpowiednio o 0,30 p. proc. i 0,24 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,7 proc.), żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,9 proc.), a także w zakresie transportu (o 2,3 proc.) obniżyły wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,24 p. proc., 0,22 p. proc. i 0,21 p. proc.

(fot. GUS)
Źródło: (fot. GUS)

W 2014 r. ceny żywności obniżyły się w porównaniu z 2013 r. o 0,9 proc. (wobec wzrostu o 2,2 proc. obserwowanego w 2013 r.). Najbardziej potaniał cukier (o 28,8 proc.). Niższe były ceny warzyw (o 3,6 proc.), ryżu (o 3,5 proc.), owoców (o 2,8 proc.) i mąki (o 2,6 proc.). Mniej niż w 2013 r. konsumenci płacili za tłuszcze roślinne (o 1,7 proc.) oraz mięso (przeciętnie o 1,1 proc., w tym mięso wieprzowe – o 3,0proc., drobiowe – o 2,8 proc., wołowe – o 1,1 proc., przy wzroście cen mięsa cielęcego – o 0,7 proc. i wędlin – o 0,3 proc.). Tańsze niż w 2013 r. były także kasze i ziarna zbóż (o 0,6 proc.) oraz pieczywo (o 0,2 proc.). Ceny ryb i owoców morza pozostały na poziomie notowanym w 2013 r. Odnotowano natomiast wzrost cen masła (o 2,5 proc.), a także artykułów w grupie „mleko, sery i jaja” (przeciętnie o 2,3 proc., w tym mleka – o 5,0 proc., serów i twarogów – o 3,5 proc., jogurtów, śmietany, napojów i deserów mlecznych – o 3,4 proc., przy spadku cen jaj – o 6,3 proc.).

Więcej niż w 2013 r. płacono również za makarony i produkty makaronowe (o 0,8 proc.). W 2014 r. konsumenci mniej niż w 2013 r. płacili za napoje bezalkoholowe (o 0,3 proc., wobec wzrostu o 0,3 proc. w 2013 r.), w tym za kawę – o 1,7 proc., wody mineralne lub źródlane – o 0,7 proc., soki owocowe – o 0,1 proc., przy wzroście cen kakao i czekolady w proszku – o 4,3 proc., herbaty – o 0,9 proc. oraz soków warzywnych i owocowo-warzywnych – o 0,5 proc. Więcej niż w 2013 r. płacono za wyroby tytoniowe – o 7,0 proc. oraz napoje alkoholowe – o 1,9 proc., na co w istotny sposób wpłynęła podwyżka na początku 2014 r. stawek podatku akcyzowego (w 2013 r. odnotowano wzrost odpowiednio o 7,5 proc. i 1,1 proc.).

d3mac4d

W 2014 r. odnotowano niższe ceny odzieży (o 5,4 proc.) i obuwia (o 3,8 proc.), po obniżkach odpowiednio o 5,0 proc. i 4,6 proc. obserwowanych w 2013 r.

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem w 2014 r. wyniósł 1,1 proc. (wobec wzrostu o 1,7 proc. w 2013 r.). Użytkowanie mieszkania podrożało o 1,4 proc. W związku ze zmianami wynikającymi z tzw. „ustawy śmieciowej” wprowadzonej w lipcu 2013 r., w 2014 r. zanotowano znaczny wzrost opłat za wywóz śmieci – o 16,3 proc. Podrożały opłaty za usługi kanalizacyjne (o 3,3proc.) oraz zaopatrywanie w wodę (o 2,7 proc.). Podniesiono również opłaty za najem mieszkania (o 1,1 proc.). Ceny nośników energii były wyższe niż w 2013 r. (przeciętnie o 0,1 proc., w tym gazu – o 4,3 proc., energii cieplnej – o 2,6 proc., przy spadku cen energii elektrycznej – o 3,4 proc. oraz opału – o 0,5 proc.).

Ceny towarów i usług związanych z wyposażeniem mieszkania i prowadzeniem gospodarstwa domowego potaniały o 0,1 proc. Mniej niż w 2013 r. płacono za urządzenia gospodarstwa domowego (o 1,5 proc.), środki czyszczące i konserwujące (o 0,4 proc.) oraz meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 0,2 proc.). Więcej niż w 2013 r. płacono natomiast za usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 2,2 proc.). Opłaty związane ze zdrowiem wzrosły w 2014 r. przeciętnie o 0,2 proc. (po wzroście o 1,8 proc. w 2013 r.). Najbardziej podrożały usługi lekarskie (o 3,4 proc.), szpitalne i sanatoryjne (o 2,5 proc.) oraz stomatologiczne (o 2,3 proc.). Obniżono natomiast ceny wyrobów farmaceutycznych (o 1,1proc.), a także urządzeń i sprzętu terapeutycznego (o 0,2 proc.).

W 2014 r. ceny w zakresie transportu były niższe w stosunku do roku poprzedniego o 2,3 proc. (po spadku o 1,8 proc. w 2013 r.), głównie w wyniku obniżek cen paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 3,4 proc., w tym oleju napędowego – o 4,8 proc., a benzyny – o 3,7 proc.). Samochody osobowe sprzedawano po cenach o 2,4 proc. niższych niż w 2013 r. Znaczny spadek opłat w zakresie transportu pasażerskiego powietrznego wpłynął na obniżenie cen usług transportowych o 0,7 proc.

d3mac4d

Opłaty związane z łącznością wzrosły w 2014 r. o 0,2 proc. (wobec spadku o 8,3 proc. w 2013 r.). Podrożały usługi pocztowe (o 2,0 proc.). Ceny usług telekomunikacyjnych podwyższono przeciętnie o 0,4 proc., w tym w wyniku wprowadzanych w 2014 r. nowych ofert odnotowano wzrost cen usług telefonii komórkowej (o 3,0 proc.) i usług internetowych (o 2,4 proc.), przy obserwowanym spadku cen usług telekomunikacyjnych oferowanych w pakiecie (o 7,3 proc.) oraz usług telefonii stacjonarnej (o 2,3 proc.). Niższe niż w 2013 r. były natomiast ceny sprzętu telekomunikacyjnego (o 11,4 proc.).

Średnioroczny wzrost cen towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w 2014 r. wyniósł 1,0proc. (wobec wzrostu o 2,8 proc. w 2013 r.). Droższe niż w 2013 r. były gazety i czasopisma (o 6,9 proc.). Nowe oferty wprowadzane w 2014 r. przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych wpłynęły na wzrost cen usług związanych z kulturą (o 3,9 proc.). Podrożały książki (o 2,3 proc.), usługi związane z rekreacją i sportem (o 1,6 proc.) oraz artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie (o 1,4 proc.). Więcej niż w 2013 r. konsumenci płacili także za turystykę zorganizowaną (przeciętnie o 0,4 proc., w tym w kraju – o 0,8 proc., a za granicą – o 0,1 proc.). Potaniał natomiast sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (o 6,8 proc.).

Opłaty dotyczące edukacji w porównaniu z 2013 r. obniżono o 3,8 proc. (po spadku o 0,3 proc. w 2013 r.), głównie w związku ze zmianą we wrześniu 2013 r. ustawy o systemie oświaty, która przełożyła się na spadek opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w 2014 r. – o 12,0 proc Ceny w zakresie restauracji i hoteli były wyższe w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego o 1,4proc. (po wzroście o 2,2 proc. w 2013 r.).

Spośród innych towarów i usług, mniej niż w 2013 r. płacono za usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje (o 5,2 proc.), artykuły do higieny osobistej i kosmetyki (o 0,4 proc.) oraz ubezpieczenia (o 0,3 proc.). Wzrosły natomiast ceny w zakresie opieki społecznej (o 1,9 proc.), a także usług fryzjerskich, kosmetycznych i pielęgnacyjnych (o 1,6 proc.).

d3mac4d

Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w porównaniu z analogicznym miesiącem 2013 r., wyniósł 1,0 proc. (wobec spadku o 0,6 proc. w listopadzie 2014 r.). Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały niższe ceny żywności (o 3,5 proc.), w zakresie transportu (o 6,5 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 5,0 proc.), które obniżyły wskaźnik o 0,78 p. proc., 0,60 p. proc. i 0,25 p. proc.

Wzrosty cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,5 proc.), a także związanych z łącznością (o 3,0 proc.) i mieszkaniem (o 0,4 proc.), podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,23 p. proc., 0,16 p. proc. i 0,11 p. proc. W 2014 r. odnotowano średni miesięczny spadek cen o 0,08 proc. (wobec wzrostu o 0,06 proc. w 2013 r.).

d3mac4d

Podziel się opinią

Share
d3mac4d
d3mac4d