Trwa ładowanie...
d1cwwiw

Sąd ogłosił upadłość układową MNI Premium

Warszawa, 11.12.2014 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu spółki zależnej MIT Mobile Internet Technology - MNI Premium, podało MIT Mobile Internet Technology, właściciel 100% akcji MNI Premium.

Share
d1cwwiw

"Na mocy wyżej wskazanego postanowienia sąd ustanowił zarząd własny upadłej spółki co do całości jej majątku. Wyznaczono sędziego - komisarza w osobie SSR Darii Popłonyk oraz nadzorcę sądowego w osobie Piotra Kubery" - czytamy w komunikacie.

MNI Premium przedstawiła główne propozycje układowe określające restrukturyzację zobowiązań. Zgodnie z tymi propozycjami:

- MNI Premium dokona całkowitej spłaty wierzycieli, których wierzytelności nie przekraczają 1 mln zł w 20 równych miesięcznych ratach, płatnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w których dojdzie do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu,

d1cwwiw

- MNI Premium proponuje przeprowadzenie redukcji o 20% wierzytelności wierzycieli powyżej 1 mln zł i rozłożenie pozostałej części długu na 60 równych miesięcznych rat, płatnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, podano również.

"Przyczyną obecnego stanu rzeczy spółki MNI Premium były trwające ponad rok negocjacje z krajowymi instytucjami finansowymi, dotyczące restrukturyzacji kredytów udzielonych spółce i utrata płynności finansowej przez spółkę w związku z rozpoczętymi procedurami windykacyjnymi" - czytamy dalej.

Jednocześnie MIT podał, iż postępowanie układowe realizowane przez MNI Premium w żaden sposób nie zakłóci rynkowej oferty grupy w zakresie oferowania usług marketingu mobilnego oraz telekomunikacyjnych usług dodanych.

"W związku z rozpoczętym właśnie procesem układowym w MNI Premium, zarząd MIT nie przewiduje znaczących korekt dotyczących spodziewanych wyników finansowych grupy za rok 2014" - wskazano również.

Grupa MIT osiągnęła za trzy kwartały 2014 skonsolidowane przychody w wysokości 64,96 mln zł oraz wypracowała skonsolidowany zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA)
na poziomie 19,616 mln zł.

MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) jest holdingiem medialnym i telekomunikacyjnym skupiającym rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych.

(ISBnews)

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw