Trwa ładowanie...
d4et00c

SAPLING - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 wrze ... - EBI

SAPLING - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 września 2015 r. (15/2015)

Share
d4et00c

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 15 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 września 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 30 września 2015 roku na godzinę 11.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w siedzibie przy Al. Jerozolimskie 65/79, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) połączenia SAPLING S.A. ze spółka Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia; b) zmiany siedziby Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Sapling S.A. informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Sapling S.A. wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w projekcie uchwały do pkt 6 lit. b porządku obrad oraz w ogłoszeniu.
Załączniki: 1. Treść ogłoszenia 2. Treść proponowanych uchwał 3. Wzór pełnomocnictwa Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 2) 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Formularz_pelnomocnictwa-1.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Tresc_ogloszenia-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | Trescproponowanychuchwal-2.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Agnieszka Jankowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c