Trwa ładowanie...
d2gc2qg
espi

SCO-PAK S.A. - Przekazanie informacji w formie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego...

SCO-PAK S.A. - Przekazanie informacji w formie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 13 czerwca 2012 roku (1/2013)

Share
d2gc2qg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
SCO-PAK S.A.
Temat
Przekazanie informacji w formie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 13 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd SCO-PAK S.A. ("Spółka", "Emitent") zgodnie z art. 51 ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej przekazuje do publicznej widomości informację o złożeniu w dniu 17 stycznia 2013 roku Aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Aneks nr 6 został sporządzony w związku z uchwałą nr 1/2013 Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii D z dnia 10 stycznia 2013 roku oraz dokonanym przydziałem obligacji serii D na podstawie uchwały nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku o przydziale obligacji serii D w związku z objęciem 5.000 obligacji serii D Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

| | | SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SCO-PAK S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-383 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 82 565 40 17 | | +48 82 565 47 57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 563-15-88-270 | | 110150964 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gc2qg

Podziel się opinią

Share
d2gc2qg
d2gc2qg