Trwa ładowanie...
d35b17j

SECO/WARWICK S.A. - Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A.. (9/2015)

SECO/WARWICK S.A. - Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A.. (9/2015)

Share
d35b17j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SECO/WARWICK S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie oferty zakupu akcji własnych SECO/WARWICK S.A.. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd SECO/WARWICK S.A. z siedzibą w Świebodzinie (?Spółka?), działając na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SECO/WARWICK Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z dnia 30 października 2014 r. w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza ofertę zakupu akcji Spółki (?Ogłoszenie?). Pełna treść Ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Przedmiotem Ogłoszenia jest zakup przez Spółkę nie więcej niż 1.073.783 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy) akcji własnych Spółki, co stanowi do 9,999993% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Cena za jedną akcję została określona na kwotę 25 (słownie: dwadzieścia pięć) złotych. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych Spółki jest Dom Maklerski
mBanku S.A., ul. Wspólna 47/49, 00-648 Warszawa. Harmonogram Oferty zakupu akcji: Data ogłoszenia Oferty: 3 lutego 2015 r. Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 4 lutego 2015 r. Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży: 10 lutego 2015 r. Przewidywany dzień przeniesienia własności Akcji Nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia Akcji Nabywanych za pośrednictwem KDPW: nie później niż 13 lutego 2015 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Oferta Zakupu Akcji Spółki z dnia 3 lutego 2015 r.pdf | Oferta Zakupu Akcji Spółki z dnia 3 lutego 2015 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SECO/WARWICK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 66-200 | | Świebodzin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Sobieskiego | | 8 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0 68) 38 20 500 | | (0 68) 38 20 555 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@secowarwick.com.pl | | www.secowarwick.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | PL9270100756 | | 970011679 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-03 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35b17j

Podziel się opinią

Share
d35b17j
d35b17j