Trwa ładowanie...
d24jl6h

Sejm bierze się za kodeks pracy

Wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz okresu otrzymywania świadczenia chorobowego dla kobiet w ciąży - nad takimi m.in. propozycjami zmian w kodeksie będzie głosować Sejm.
Share
d24jl6h

*Sejm rozpocznie prace nad rządowym projektem nowelizacji kodeksu pracy i niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. wydłużenie urlopu macierzyńskiego oraz okresu otrzymywania świadczenia chorobowego dla kobiet w ciąży. *

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, pracownicy, która urodzi jedno dziecko, od 2009 roku będzie przysługiwać 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Jeżeli w trakcie jednego porodu urodzi więcej dzieci, otrzyma 31 tygodni urlopu. Po wykorzystaniu pierwszych 14 tygodni, pozostałą część wolnego - tak jak obecnie - będzie mógł wykorzystać ojciec dziecka.

Rząd chce, aby po wykorzystaniu obligatoryjnej części urlopu macierzyńskiego jedno z rodziców miało prawo do części dodatkowej w wymiarze sześciu lub ośmiu tygodni (w zależności od liczby potomstwa). Zmiany te będą wprowadzane stopniowo. W 2010 i 2011 roku jednemu z rodziców będą przysługiwały dwa lub trzy tygodnie dodatkowego urlopu. W kolejnych dwóch latach będą mieli prawo do odpowiednio czterech lub sześciu tygodni wolnego.

d24jl6h

Projekt zawiera propozycje urlopu rodzicielskiego, który zakładałaby obowiązkowe wolne dla ojców.

Rząd chce ułatwić rodzicom powrót do pracy. Będą oni mogli łączyć fakultatywną część urlopu macierzyńskiego z pracą (na nie więcej niż pół etatu). Zachowają prawo zarówno do zasiłku macierzyńskiego, jak i do wyna­grodzenia za pracę.

Projekt przewiduje też wzmocnienie ochrony rodziców przed zwolnieniem. Pracownik, który nie korzysta z urlopu wychowawczego, ale chce pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, będzie chroniony przed zwolnieniem z pracy. Z kolei osoby korzystające z urlopu wychowawczego i pobierające z tego z tego tytułu dodatek do zasiłku rodzinnego, będą mogły podejmować pracę zarobkową. Nie utracą bowiem tego świadczenia nawet, jeśli dziecko będzie uczęszczać do przedszkola lub żłobka.

Łatwiej będzie wrócić do pracy także osobom, które zakończyły właśnie urlop macierzyński lub wychowawczy. Pracodawcy nie będą musieli opłacać za nich składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez pierwsze 36 miesięcy po powrocie. Dzięki temu firmy zaoszczędzą ponad 200 mln zł rocznie (o tyle zmniejszą się wpływy funduszy).

d24jl6h

Jeżeli nowe przepisy wejdą w życie, zasiłek chorobowy będzie przysługiwał kobietom w ciąży przez 270, a nie jak obecnie 182 dni. Osoby dobrowolnie ubezpieczone będą miały prawo do zasiłku chorobowego po 90, a nie 180 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca będzie mógł finansować tworzenie przyzakładowych przedszkoli.

Zobacz też:
POSŁOWIE O WOLNYM W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI
PENSJE SĘDZIÓW WZROSNĄ

d24jl6h

Podziel się opinią

Share
d24jl6h
d24jl6h