Trwa ładowanie...
d4l4wad

Sejm poparł jednogłośnie program naprawczy CEPiK 2.0

Warszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Sejm jednogłośnie przyjął projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami, zgodnie z którą CEPiK 2.0 zostanie uruchomiony 4 czerwca 2018 r., podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Share
d4l4wad

"W projekcie nowelizacji zostały zawarte zmiany mające stworzyć ramy prawne dla kontynuacji projektu informatycznego CEPiK 2.0, którego celem jest przebudowa i modernizacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP) w ramach planu naprawczego podjętego przez Ministerstwo Cyfryzacji" - podano w komunikacie.

"Decyzja o zmianie terminu wdrożenia CEPiK 2.0 została podjęta w oparciu o wnikliwe analizy - na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przeprowadzono przeglądy aktualnego stanu zaawansowania prac nad projektem. Raport przekazany Ministrowi Cyfryzacji przez Centralny Ośrodek Informatyki wykazał liczne nieprawidłowości w sposobie realizacji tego projektu informatycznego w okresie od jego uruchomienia (wrzesień 2013 r.) do dnia 1 stycznia 2016 r. (data przejęcia nadzoru przez Ministra Cyfryzacji nad COI). Audyt otrzymany przez Ministra Cyfryzacji wskazuje na uchybienia w szczególności w obszarach: formalno-prawnym, zarządzania projektem, bezpieczeństwa, architektury rozwiązania, jakości oprogramowania i integracji z podmiotami zewnętrznymi" - czytamy w materiale.

Ministerstwo Cyfryzacji, podało, że trwa obecnie szczegółowa analiza otrzymanego raportu, ustalenia którego będą miały wpływ na treść aneksu do umowy regulującej budowę systemu CEPIK 2.0, w tym przede wszystkim na zdefiniowanie skutków finansowych przedłużenia czasu realizacji projektu oraz konieczności poprawy stanu jakości oprogramowania wytworzonego przez COI do dnia 1 stycznia 2016 r.

d4l4wad

Po diagnozie stanu zaawansowania prac nad projektem CEPiK 2.0 zostały podjęte działania naprawcze zmierzające do jego zakończenia w zmienionym terminie. Powstała nowa struktura organizacyjna programu wdrożenia bazy centralnej CEPiK 2.0 oraz systemów dziedzinowych. Dodatkowo powołano także Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortów cyfryzacji, skarbu państwa, infrastruktury i budownictwa, spraw wewnętrznych i administracji oraz użytkownicy systemu.

"Powstał nowy, ramowy harmonogram budowy CEPiK 2.0 zakładający podział programu na kilka faz, po zakończeniu których będą uruchamiane poszczególne funkcjonalności i e-usługi. Ponadto ustrukturyzowano prace nad CEPiK 2.0 i zapewniono koordynację wszystkich interesariuszy zaangażowanych w projekt" - czytamy również.

Głównym zadaniem CEPiK jest zabezpieczenie interesów państwa i obywateli w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa pojazdów i ich właścicieli, a w szczególności poprawa bezpieczeństwa cywilnoprawnego obrotu pojazdami oraz ograniczenie i eliminacja kradzieży pojazdów. Każdego dnia z wykorzystaniem CEPiK wydawanych jest ok. 16 tys. dowodów rejestracyjnych i ok. 4 tys. praw jazdy, a system obsługuje w sumie ok. 100 tys. operacji.

(ISBnews)

d4l4wad

Podziel się opinią

Share
d4l4wad
d4l4wad