Trwa ładowanie...
d2wofal
d2wofal

Sejm: projekt o Prokuratorii Generalnej - do prac w komisjach

Sejm skierował do dalszych prac w komisjach rządowy projekt ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2wofal

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. W jego trakcie opozycja zgłosiła wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

W piątek Sejm głosami 264 posłów zdecydował o skierowaniu projektu ustawy do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ma zastąpić ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r. Prokuratoria Generalna będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej. Według rządu ograniczy ona koszty funkcjonowania tej instytucji i podniesie jakość ochrony prawnej.

d2wofal

Według projektu, Prokuratoria będzie opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

Prokuratoria ma też opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należeć też będzie zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywania sporów.

Projekt ustawy zakłada też stworzenie trybu rozstrzygania przez prezesa Prokuratorii Generalnej sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa między jednostkami państwowymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Zakłada ponadto stworzenie Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej dla określonych w ustawie osób prawnych innych niż Skarb Państwa.

d2wofal

Podziel się opinią

Share
d2wofal
d2wofal