Trwa ładowanie...
d9g3yuu
d9g3yuu

Sejm: projekt zmian w ustawie o akcyzie - do komisji finansów

Posłowie poparli podczas środowej debaty w Sejmie rządowy projekt zmian ustawy o akcyzie, który przewiduje ułatwienia dla firm, ale zarazem ma ukrócić nieprawidłowości w obrocie suszem tytoniowym. Projekt trafił do dalszych prac do komisji finansów publicznych.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d9g3yuu

Wiceminister finansów Jarosław Neneman powiedział podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie, że jest on bardzo wyczekiwany przez firmy. Poinformował, że rzadko mu się zdarzą odbierać telefony od przedsiębiorców, którzy pytają, kiedy wreszcie nastąpią zmiany. "Znakomita większość zmian ma na celu ułatwienie i uproszczenie prowadzenia działalności, likwidację podwójnych procedur" - mówił Neneman. Wyraził pewność, że zmiany zostaną dobrze przyjęte przez podatników.

Według niego te propozycje nie będą wzbudzać kontrowersji. Wiceminister dodał, że w projekcie są też przepisy, które mają uszczelnić system, dotyczące obrotu tytoniem. Neneman poinformował, że w latach 2013-14 skontrolowano 260 podmiotów z branży (na 350 funkcjonujących na rynku) i w 30 proc. wykryto nieprawidłowości. Chodziło zwłaszcza o nielegalne transakcje związane w sumie z 2 tys. ton suszu tytoniowego (połowa dotyczyła dostaw wewnątrzwspólnotowych). Fiskus stracił na nich 830 mln zł.

"W tej branży działa zorganizowana przestępczość" - powiedział Neneman. Poinformował, że niedawno pod Warszawą zamknięto nielegalną fabrykę, w której ujawniono 33 mln zł w gotówce. "To pokazuje skalę nieprawidłowości, czy też przestępczej działalności" - ocenił. Poprosił Sejm, by ze względu na oczekiwania firm szybko uchwalić zmiany.

d9g3yuu

Zofia Czernow (PO) wskazała, że celem projektowanych zmian jest uproszczenie przepisów oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dotyczących podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych.

"Celem zmian jest także doprecyzowanie obowiązującego prawa. Proponowane zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy kierowali w tej sprawie wiele wniosków i postulatów do ministerstwa finansów" - powiedziała.

Maria Zuba z PiS oceniła, że projekt powinien być odrzucony ze względów proceduralnych, bowiem wpłynął do Sejmu 17 czerwca br., a rząd chce, by zmiany weszły w życie 31 lipca 2015 r.

Zdaniem Zuby rząd nie dał posłom szansy, by skorzystać z ekspertyz biegłych i środowisk, których zmiany dotyczą. Posłanka wnioskowała, by nad projektem pracować dłużej. Przyznała, że w propozycjach rządu jest wiele zapisów, które ułatwią przedsiębiorcom działalność, jednak w dokumencie można też znaleźć przepisy, które będą ją utrudniały. "Na pięć dobrych przepisów rząd zawsze ma tendencje, aby wprowadzić dwa rozwiązania, które w trybie pilnym są nowelizowane" - oceniła.

d9g3yuu

Według Romualda Garczewskiego (PSL), zakres przewidywanych regulacji jest bardzo szeroki. Przyznał, że zmiany ograniczą koszty prowadzenia działalności, wyraził jednocześnie obawy, czy zmiany zmierzające do ograniczenia przestępczości w handlu tytoniem nie wyeliminują z rynku wielu uczciwych podmiotów, których nie będzie stać na wpłatę wysokiego zabezpieczenia.

Poseł PSL poprosił o wnikliwe analizy podczas prac nad projektem. Pytał, też czy wskutek zmian rynek handlu suszem tytoniowym nie zostanie zdominowany przez duże zagraniczne koncerny, a polskie mniejsze firmy upadną. "Czy ten termin wejścia w życie nie jest za krótki?" - pytał Garczewski.

Także Ryszard Zbrzyzny (SLD) mówił, że celem zmian jest m.in. uproszczenie przepisów i zniesienie obowiązków administracyjnych. Według niego może to obniżyć koszty po stronie firm oraz poborcy podatku akcyzowego. Zdaniem Zbrzyznego dla SLD szczególnie ważne są dwie regulacje. Pierwsza dotyczy wprowadzenia zwolnienia od akcyzy dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.

"To jest dobra regulacja dająca możliwość inwestowania z korzyścią dla miejsc pracy i konsumentów" - mówił poseł. Jego zdaniem zakłady energochłonne potrzebują pomocy państwa, aby mieć zachętę do inwestowania m.in. w nowe instalacje. Druga wskazana przez Zbrzyznego kwestia to walka z oszustwami działającymi w obrocie suszem tytoniowym.

d9g3yuu

Krzysztof Popiołek (ZP) krytykował rząd za tryb legislacji. Mówił, że w tak krótkim czasie niemożliwe było zapoznanie się z projektem, niemniej zaznaczył, że jego klub poprze każdą inicjatywę, która ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.

Wiceminister Neneman przyznał, że najbardziej realny obecnie termin na wejście w życie ustawy to 1 stycznia 2016 r.; apelował jednak, by część przepisów wprowadzić we wcześniejszym, możliwym terminie. Odnosząc się do kwestii oszustw na rynku tytoniu powiedział, że problem mógłby zostać rozwiązany przez wprowadzenie przez ministra rolnictwa kontraktacji tytoniu, ale jak na razie tego nie zrobiono.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy także dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów węglowych lub gazowych.

W projekcie znajdują się regulacje, które umożliwiają zastąpienie ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż ten podatek.

d9g3yuu

Ograniczona ma zostać dokumentacja dotycząca kontroli wyrobów akcyzowych. Ma to nastąpić m.in. dzięki wyeliminowaniu podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego. Wprowadzony ma zostać jednego wniosku o wydanie zezwolenia i tzw. urzędowe sprawdzenie.

Projekt przewiduje też wprowadzenie obowiązku rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych i wymogu składnia przez nie zabezpieczenia akcyzowego. Zniesiony ma natomiast zostać obowiązek składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu wyrobów z zerową stawką akcyzy w procedurze zawieszenia, co ma zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.

d9g3yuu

Podziel się opinią

Share
d9g3yuu
d9g3yuu