Trwa ładowanie...
d2rq5dv
d2rq5dv

Sejm przyjął program pracy więźniów i plan modernizacji Służby Więziennej

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął nowelizację ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawę o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020", podało Ministerstwo Sprawiedliwości.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2rq5dv

"Kompleksowy program pracy więźniów, opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości przez zespół, którym kieruje sekretarz stanu Patryk Jaki, doprowadził już do odwrócenia niekorzystnego trendu w postaci spadku zatrudnienia wśród osób pozbawionych wolności" - podkreślono w komunikacie.

Według danych Służby Więziennej, wskaźnik powszechności zatrudnienia z 35% w styczniu br. wzrósł do 44,2 % w listopadzie br. Pracuje już blisko 5,5 tys. więźniów więcej niż przed ogłoszeniem programu. Do użytku oddano dwie hale produkcyjne w Zakładzie Karnym w Krzywańcu o powierzchni 7 700 m2 gdzie zatrudnienie znalazło 150 osadzonych (w tym 50 kobiet) i w Zakładzie Karnym w Potulicach o powierzchni 2 100 m2 gdzie zatrudniono 35 skazanych. W trakcie realizacji jest rozbudowa i przebudowa już istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej na terenie Oddziału Zewnętrznego Dobrowo (Areszt Śledczy Koszalin) oraz budowa hali produkcyjnej o pow. 940 m2 zlokalizowanej na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu, podano również.

Realizacja programu nie pociągnie za sobą żadnych kosztów dla podatników. Środki na budowę hal produkcyjnych pochodzą z Funduszu Aktywizacji, który finansowany jest z m.in. z potrąceń od wynagrodzeń więźniów. Planowane jest dodatkowo podwyższenie ryczałtu dla pracodawców, którzy otrzymają wsparcie finansowe na poziomie, który sprawi, że koszty, związane z zatrudnieniem skazanych, zbliżą się do tych sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w 2010 r., wskazano.

d2rq5dv

"Ustawa zwiększa dodatkowo wykaz podmiotów, na rzecz których więźniowie będą mogli pracować nieodpłatnie w wymiarze do 90 godzin miesięcznie. Będzie to możliwe na rzecz: samorządu terytorialnego, podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim, państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa. Więźniowie będą mogli także za swoją zgodą pracować nieodpłatnie m.in. na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną, podmiotach leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną oraz organizacjach pożytku publicznego - o ile podmioty te wyrażą na to zgodę. Praca ta będzie możliwa - za pisemną zgodą skazanego lub na jego wniosek - również powyżej 90 godzin w miesiącu" -
czytamy dalej.

Sejm przyjął też ustawę o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020". To pierwsza ustawa modernizacyjna dla Służby Więziennej po 1989 roku.

"Program ma poprawić bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych przez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt. Zakłada również poprawę warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej i wykonywania obowiązków przez cywilnych pracowników więziennictwa. Chodzi też o powstrzymanie postępującego zużywania się obiektów służących więziennictwu" - czytamy dalej.

Wszystkie te cele mają zostać osiągnięte przez:
- zakup uzbrojenia;
- zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego;
- zakup i modernizację urządzeń ochronnych oraz sprzętu ratowniczo-pożarniczego;
- zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków;
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego;
- poprawę stanu technicznego budynków;
- wymianę taboru samochodowego;
- unowocześnienie systemów informatycznych i łączności;
- poprawę stanu placówek leczniczych dla osób pozbawionych wolności;
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i pracowników; cywilnych.

(ISBnews)

d2rq5dv

Podziel się opinią

Share
d2rq5dv
d2rq5dv