Trwa ładowanie...
dhz9czw
dhz9czw

Sejm uchwalił ustawę przewidującą likwidację MSP

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Sejm przyjął wczoraj wieczorem w III czytaniu ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisy wprowadzające tę regulację, przewidujące likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), co ma przynieść około 100 mln zł oszczędności rocznie. Obecnie ustawa trafi do Senatu.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dhz9czw

"Rolę koordynatora polityki właścicielskiej przejmie prezes Rady Ministrów. Uchwalone ustawy przewidują, że uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek Skarbu Państwa będą wykonywane przez poszczególnych ministrów branżowych. Ponadto ustawa porządkuje i wprowadza przejrzyste zasady polityki kadrowej do organów nadzoru i organów zarządzających. Jej elementem jest utworzenie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa - ciała doradczego zapewniającego szefowi rządu kompleksowe i profesjonalne wsparcie, w zakresie koordynacji nadzoru właścicielskiego oraz opiniowania kandydatów do organów spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych" - czytamy w sprawozdaniu Sejmu.

Ustawa precyzyjnie wskazuje organy administracji, które będą administrować poszczególnymi składnikami mienia państwowego. Przyjęte przez Sejm rozwiązania zmieniają zasady i model zbywania akcji i udziałów Skarbu Państwa. Ich zbywanie ma się odbywać na mocy uchwały Rady Ministrów.

"Ustawa przewiduje ponadto wyodrębnienie grupy spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wykonywanie w nich uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa będzie podlegało szczególnemu nadzorowi premiera. Najważniejszym celem i spodziewanym efektem nowych rozwiązań jest długoterminowy wzrost wartości majątku narodowego przez wzrost majątku poszczególnych spółek z udziałem Skarbu Państwa" - czytamy dalej.

(ISBnews)

dhz9czw

Podziel się opinią

Share
dhz9czw
dhz9czw