Trwa ładowanie...
d1px5ds

Sejm znowelizował ustawę o gospodarce nieruchomościami

Zakup mieszkania od spółdzielni za pieniądze ze sprzedaży lokalu komunalnego nabytego od gminy z bonifikatą będzie zwolniony z obowiązku zwrotu tej bonifikaty. Jeśli wartość kupowanego lokalu będzie niższa od bonifikaty, różnicę trzeba będzie zwrócić - zdecydował Sejm.

Share
d1px5ds

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, autorstwa PO, głosowało w piątek 430 posłów, nikt nie był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Obecnie zwrot bonifikaty wraz z waloryzacją następuje, gdy nabywca lokalu komunalnego kupionego z bonifikatą od gminy sprzeda taki lokal przed upływem pięciu lat od momentu kupna.

Wedle prawa zwolnieni ze zwrotu bonifikaty są właściciele takich mieszkań, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczą na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. Dodatkowy wymóg to obowiązek kupna nowego mieszkania lub nieruchomości w ciągu roku od dnia sprzedaży.

d1px5ds

W praktyce stosowanie tych zapisów przysparza wielu problemów obywatelom i samorządom. Jak wcześniej podkreślali posłowie PO - autorzy noweli - prawo nie wskazuje bowiem jednoznacznie, że nabycie ze środków pozyskanych ze sprzedaży lokalu kupionego z bonifikatą od gminy spółdzielczego prawa do lokalu jest zwolnione z obowiązku zwrotu bonifikaty.

Nie ma natomiast wątpliwości, że takie zwolnienie obowiązuje, gdy osoba, kupując mieszkanie lub nieruchomość, nabywa prawo własności nieruchomości albo prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Dlatego nowela przewiduje, że w sytuacji, gdy osoba, która zechce sprzedać zakupione od gminy z bonifikatą mieszkanie komunalne i przeznaczyć pozyskane w ten sposób środki na zakup mieszkania spółdzielczego, nie będzie musiała zwracać udzielonej bonifikaty. Proponując takie rozwiązanie, posłowie wskazywali, że w Polsce prawo do lokalu spółdzielczego jest podobne do prawa własności - zaspokaja potrzeby lokalowe właściciela.

Na etapie prac w podkomisji do regulacji uwagi zgłosił rząd. Najważniejsza z nich dotyczyła zwrotu części bonifikaty, w przypadku gdy nabywany lokal (własnościowy lub spółdzielczy) ma niższą wartość niż udzielona bonifikata - rząd chciał, by taką różnicę trzeba było zwracać. Podkomisja wprowadziła to rozwiązanie.

Znowelizowana ustawa teraz trafi do Senatu. Ma obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds